DET BLIVER SKIDT, FØR DET BLIVER GODT

Brugerne af byens legeplads ved Aktivitetshuset og på lejrpladsen bliver udfordret den næste måned.

På legepladsen bliver der opstillet et gyngestativ, som har været savnet, siden den tidligere måtte vige pladsen for grillhytten. Nu er en ny gynge på vej. Bålstedet på lejrpladsen bliver totalt ændret. Der kommer nyt grillsted med plads til flere brugere, ligesom noget af arealet bliver befæstet, så det bliver mere sikkert at sidde på stole. Der er ligeledes tænkt meget på gangbesværede, så de fremover også kan have et køretøj med på pladsen.

Projektet er støttet af Nordea-Fonden med 15.000 kr. lige som Herning Kommunes samarbejdspulje har bevilget 15.410 kr. Sammen med egne materialer, sponsorerede materialer, lånt værktøj og frivilligt arbejde kan projektet nu gå i gang.

Alt dette gør, at der bliver udfordringer for brugerne den komme tid. Aktivitetshuset håber på forståelse og beder om, at man passer ekstra godt på ved udgravninger m.m. Det forventes, at alt kan tages i brug senest den 1. maj, med undtagelse af nysåede områder.

Legeplads gruppen har stået for projektet og tænder op i grillen, når herlighederne kan tages i brug.

 

Nyt til Grillhytten

Bestyrelsen har besluttet at vil skal have vinduer og dør til vores grillhytte.

Så nu er der indkøbt og monteret vinduer og dør til hytten.

Så håber vi alle vil få  meget mere glæde ud af hytten.

Jeg håber alle vil være med til at passe på det så vi kan have glæde af det i mange år.

Løjerlig lørdag

Løjerlig lørdag med skydere, skumfiduser og skattejagt i Stakroge.

Det kommer ikke til at gå stille for sig lørdag den 23. oktober i skolernes efterårsferie, hvor Aktivitetshuset og Byparken udgør rammerne for Løjerlig Lørdag.

Motionsklubben SMS samarbejder med Hoven Judo Klub og har lavet et gratis arrangement for alle børn og unge.

Gösta Juul på kampladsen i Aktivitetshuset

Dagen starter kl. 10 med NERF kampe i Aktivitetshusets , middagsmaden bliver tilberedt over bål og på grill og dagen slutter med guldgravning.

For de fingernemme bliver der et værkstedsbord for fremstilling af kastanjefigurer.

Martin Sørensen fra Hoven Judo Klub tager hul på en ny sæson NERF, hvor børnene og de unge udkæmper kampe med deres NERF skydere. Sikkerheden skal være i orden, så krigerne skal benytte beskyttelsesbriller. Gösta Juul fra SMS klubben fortæller, at alle bare kan komme på dagen og være med og opfordrer til, at børnene ledsages af en voksen.

Han retter samtidig en tak til Hoven Judo Klub for, at den efter pausen nu igen tilbyder aktiviteten i Stakroge.

Alle er inviteret til at prøve at lave bålmad. Til middag tændes der bål på lejrpladsen lige som der tændes grill, hvor man kan afprøve sine færdigheder i primitiv madlavning. Der er gratis dej til snobrød, sennep, ketchup og saftevand til alle. Til de voksne er der en pose kaffe og en gryde til vand.

Hvis man vil forsøge sig med pølser, kød eller skumfiduser, skal man selv tage det med.

I Aktivitetshusets køkken kan der lånes det nødvendige grej, for at spare på engangs servicen.

Dagen slutter med guldgravning kl. 15, når guldet er vejet op og vekslet til naturalier.

Gösta Juul fortæller, at man gerne vil markere, at nu er foreningerne kommet på den anden side af nedlukningerne. Nu kan vi køre som tidligere. Det vil vi fejre med dette arrangement, der er gratis for alle.

De lokale strikkepiger og Mænds Mødesteder Stakroge giver SMS klubben og Hoven Judo Klub en hjælpende hånd med arrangementet.

Generalforsamling i Mænds Mødesteder Stakroge

Onsdag den 29. september afholder Mænds Mødesteder Generalforsamling kl. 19.00 i Aktivitetshuset.

Det er den første ordinære generalforsamling siden den stiftende generalforsamling i 2019. Det har ikke været muligt at afholde en generalforsamling under Corona epidemien. Men nu kommer der styr på tingene.

Dagsordene er ifølge vedtægterne. Bestyrelsen foreslår at det årlige kontingent bliver 250 kr. og at kontingentet for 2022 betales inden udgangen af januar måned.

Endvidere foreslår bestyrelsen, at der oprettes en konto i pengeinstitut, hvorefter foreningen bliver i stand til at modtage tilskud og sponsorater.

Mænds Mødesteder Stakroge er godkendt af Herning Kommune som tilskudsberettiget organisation, lige som foreningen har fået et CVR nummer. Nu skal det sidste så på plads.

Bestyrelsen opfordrer alle til at komme til generalforsamlingen, så medlemslisten kan føres op til dato.

Repræsentantskabsmøde

                                   INFO.

Aktivitetshuset  Stakroge  Skole

 

indkalder hermed til repræsentantskabsmøde den. 30.06-2021 kl.19,00 på  Stakroge skole.

Indkaldelse og dagsorden ifølge vedtægter.

P.1.  Valg af dirigent og referent.

P.2  Bestyrelsen aflægger beretning

P.3  Fremlæggelse af regnskab.

P.4.  Behandling af indkomne forslag herunder valg til bestyrelse.

Bestyrelsen vil høre repræsentantskabet om en video overvågning af

Aula, gymnastiksal og området ved grillhytten.

Peter Arreborg ønsker at  udtræde af bestyrelsen.

Jens Kauffmann trak sig i 2020.

Så vi mangler 2 bestyrelsesmedlemmer og 1supplant.

P.5. Valg af 1 revisor.

P.6. Eventuelt

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen.

 

Åbning af huset efter Corona lukning.

Hej alle HURRA HURRA  så kan vi igen åbne huset.

Nu kan vi igen bruge husets faciliteter. Alle  er velkomne i huset.

Der er jo desværre et lille men. Man skal bære maske når man går rundt i huset og alle over 18 år skal fremvise et Coronapas hvis det forlanges.

 

 

 

Repræsentantskabsmøde D. 30-06-2021

Så prøver vi sørme.

Vi indkalder til repræsentantskabsmøde d.30-06-2021. i husets lokaler.

Forslag til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest D. 07-06-2021.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Den endelige dagsorden  og tid bekendtgøres senest 2 uger før mødet på vores hjemmeside.

Vi vil komme til at mangle et par bestyrelsesmedlemmer så hvis der er nogle der har lyst til at være aktiv i huset

kan man rette henvendelse til en fra den nuværende bestyrelse.

I er også velkommen til at tage kontakt hvis i er i tvivl om hvad det indebære at sidde i bestyrelsen, så kan vi få en snak om det.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

Repræsentantskabsmøde ??? Hvornår.

Hej Alle

Det er besluttet at vi afholder repræsentantskabsmøde 2  gange om året.

I disse Corona tider har det ikke været muligt af afholde disse.

Med forsamlingsforbuddet fra regeringen på 5 personer max ,er det meget svært at overhoved at afholde noget.

Så dette er  forklaringen på hvorfor der ikke er indkaldt til møde og også ikke er udsendt en dagsorden.

Vi har i bestyrelsen snakket om hvordan vi skal takle denne situation , og er kommet frem til at forberede et møde med at i kan sende

eller skrive hvis i har forslag til bestyrelsen som skal vendes på et repræsentantskabsmøde. I kan også kontakte os eller tage fat i os hvis vi mødes.

Vi skal også have valgt 2 personer til bestyrelsen, så hvis der er nogle der har lyst og  energi til at arbejde med i bestyrelsen er man velkommen til at kontakte os for

en nærmere snak omkring det at arbejde i vores bestyrelse.

Vi har på vores sidste bestyrelsesmøde hver især forslået forskellige personer i byen og jeg vil tage kontakt til disse i løbet af den kommende tid for at høre om det var

noget de havde lyst til.

Selve repræsentantskabsmødet ved vi ikke hvornår vi kan afholde, men lige så snart der bliver givet grønt lys fra regeringen indkalder vi til møde efter vores vedtægter.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Glædelig jul til alle borgere i Stakroge

Aktivitetshuset ønsker alle borgere en glædelig jul samt et godt nytår.

Vi håber at 2021 bliver et meget bedre år for alle og at vi alle må komme godt ind i 2021.

På bestyrelsens vegne.

Kim Andreasen

 

Corona pandemi.

Hej alle

I forbindelse med ned lukning af hele region midt på grund af Corona, er vi desværre også nød til at lukke aktivitetshuset indtil videre.

I vil blive opdateret her på siden og på Facebook når der er nyt

Kan i alle have en glædelig jul til trods for Corona.

Hilsen Bestyrelsen

 

Stakroge Genbrug julekurv

Hej Alle passere.

Igen i år vil Stakroge Genbrug takke vores passere med en lille erkendelighed.

Der vil blive udleveret en julepose til alle passere Søndag d.29-11-2020 kl. 14.00 i Aktivitetshusets gymnastiksal.

På grund af Corona pandemi må vi desværre begrænse os til kun at være passerne til dette arrangement,

og der vil IKKE som tidligere år være gløgg og æbleskiver.

Der vil blive stillet stole op i vores gymnastiksal til alle. Vi vil samtidig fortælle lidt om Stakroge Genbrugsplads Fremtid.

Vi håber at alle kan afse tid til at vi kan afleverer denne julepose.

Hilsen Stakroge Genbrugs Bestyrelse

 

 

At holde orden i aktivitetshuset er et desværre blevet et fuldtidsjob !!!

Hej alle bruger og forældre til børn og unge der bruger aktivitetshuset.

Vi har desværre set at tilsyneladende  er der blevet meget svært at få ryddet op efter leg i aktivitetshuset.

Og det er vi meget ked af, for så er der kun bestyrelsen til det. og det er bestemt ikke meningen.

Vi vil meget gerne opfordre alle forældre til at hjælpe deres børn at holde orden i og udenfor huset.

Det er blevet en stor opgave næsten hver dag at stille legeredskaber på plads og så ellers fjerne ødelagte ketsjer, fjerbolde,

bordtennisbolde og andre ting fra diverse gemmer i boldrummet.

Jeg vil på det kraftigste opfordre forældre til at hjælpe deres børn med at holde en orden så alle kan holde ud til at være her.

Vi har desværre også set en stigende tendens til at svine med den sprit vi har hængt op i aula til os alle sammen.

Den bliver hældt ud over gulvet så det bliver meget beskidt og meget fedtet så vi er nød til at vaske gulvet.

Spritten er til at beskytte os alle sammen og ikke til at lege med. Vil i forældre tage en snak med jeres børn om det.

Hvis der er forældre der har ideer til hvordan vi kommer denne tendens til livs vil vi meget gerne høre fra jer.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

Corona ?

Hej alle.

Det er desværre blevet sådan at alle brugere af huset skal bære mundbind når de færtes i huset.

Det forventer vi at alle respekterer.

 

Bestyrelsen

Nyt fra repræsentantskabsmødet.

Efterårets repræsentantskabsmøde blev afholdt den 19. september, hvor der var mødt et par håndfulde borgere op.

Kim Andreasen orienterede om det forløbne halvår, hvor der nu var indledt en dialog med Herning Kommune om det årlige tilskud og renovering af varmeanlæget. Huset har fulgt retningslinjerne under Corona epedimien og er nu igen åben for brugerne, når der tages de nødvendige foholdsregler.

Fotoklubben, motionsklubben, Mænds Mødesteder og strikkegruppen er igen kommet i gang. Institutionernes sommerophold, der tidligere var over to uger, blev i år alene til to dagarrangementer uden overnatning.

Lejrpladsen med shelterne har været velbesøgt, sikkert på grund af, at de fleste danskere holder deres ferie hjemme.

Der havde været ansøgt om nye ting til lejepladsen hos NORDEA fonden, men der var netop kommet afslag.

Der har været udskiftning i bestyrelsen, hvor suppleant, Finn de Fries er trådt ind i stedet for Jens Kauffmann.

Kasserer, Peter Arreborg gennemgik udviklingen i regnskabet fra januar, der ikke viste de store udsving. Generelt var der tilfredshed med udviklingen og det forventes at tilskuddet reguleres.

Det blev oplyst, at der er ved at dannes en gruppe, der skal virke som en form for  legepladsudvalg, så brugerne får reel indflydelse på, hvordan legepladsen og udearealet fremover skal udformes.

Så blev der sparket dæk.

Lørdag den 19. september lagde en gruppe knallert entusiaster vejen forbi Aktivitetshuset for at vise deres prægtige maskiner frem.

Udendørs værksted hos John Daniel på Borgergade.

Deltager var inviteret til åbent hus arrangement hos Brauns MC Service i Sdr. Felding hvor de var blikfang. De gjorde ophold i Stakroge for at få de sidste ting pudset af og justeret og benyttede lejligheden til en tur rundt i Stakroge.

Repræsentantskabsmøde.

What do you want to do ? New mailCopy

SÅ ÅBNER VI IGEN

Den kære Mette Fredriksen har  givet os lov til igen at være sammen og nyde huset hen over sommeren.

Huset bliver åbnet onsdag d. 10- 06-2020 kl. 07,00.

Men men men det er med stor respekt for corona og smittefaren vi åbner.

Alle retningslinjer skal overholdes. Der er sat sprit op overalt ved indgangene, og det skal bruges.

Med hensyn til gymnastiksalen, er det på egen ansvar at opholde sig i den. Der er bliver ikke sprittet af overalt, men hvis alle bruger spritten i aulaen, burde det ikke være et problem.

Baderum er lukket, omklædning kan bruges af dem med nøgle indtil videre.

Der er fra myndighedernes side sat en grænse på max. personer i huset som er 50 stk. Afstand til nærmeste 1 meter og i motionrummet er der andre regler 2 meter.

I skal vide allesammen at vi  famler os lidt frem med hensyn til retningslinjer, så hvis der er folk i byen der har nogle specielle behov eller ønsker for hensyn til jer, så må i rigtig gerne tage fat i os eller ringe til os så vi kan få en snak om det.

Hvis vi alle er med til at vise hensyn og tage os af hinanden og passe på, så tror jeg at det kan lade sig gøre, at vi alle kan færdes sikkert og forsvarligt.

Det er stadigt på egen ansvar at være inde og ude omkring huset, men hvis i vil hjælpe os lidt, så skal det nok gå.

Kan i nu ha en rigtig god sommer allesammen

PS: hvis der kommer nye retningslinjer  vil vi hurtigst muligt informerer jer her på side og på fb.

Hilsen Kim

Formand 

Corona og hvad så ??

     Hej alle brugere af Aktivitetshuset.

Coronavirus er kommet til Danmark det ved alle.

Men vi har den ikke i Aktivitetshuset og det skal vi alle sammen forsøge at fortsætte med at opretholde.

Så er man i tvivl om man har været i faresonen for smitte, så bliver man hjemme.

Aktivitetshuset opfordre alle som opholder sig i og  ved Aktivitetshuset at spritte hænder og huske at vaske hænder efter ethvert brug af toilet . Det vil stadig være forbundet med en risiko at være i rum sammen med andre og opholde sig hvor andre har været.

Så derfor, pas på jer selv, der er ikke andre til det.

Brug de værnemidler vi har, vaske hænder, sprit hænder og holde afstand til andre hvis i er flere sammen.

Aktivitetshuset  er ikke og kan ikke være ansvarlig for jeres ophold i Aktivitetshuset.

I må selv tage ansvar for jeres egne ophold i huset og med de risici som der er forbundet hermed.

 

 

På forhånd tak Bestyrelsen

Aktivitetshuset flagede for dronningen

Aktivitetshuset hejste dannebro i den tidlige morgensol for at være med til at fejre dronning Margrethes 80 års fødselsdag.

Forår i Aktivitetshuset og Byparken

Man mærker foråret i Aktivitetshuset og i Byparken i Stakroge.

Aktivitetshuset er som andre kultursteder lukket for offentligheden, men det har ikke afholdt bestyrelsen fra at forberede huset på genåbningen. En arbejdsgruppe bestående af  bestyrelsesmedlemmerne Jens Kauffmann, Peter Arreborg og Kim Andreasen har udvidet Bogcaféen, så den virker mere spændende og der nu er plads til flere bøger. Britta Hjelmroth har ansvaret for bogopsætningen og har været gennem et større sorteringsarbejde. Bogcaféen indeholder kun skønlitteratur, så nogle opslagsbøger er kommet videre som genbrug.

Lige nu er Aktivitetshuset og Bogcaféen lukket, men der er noget at glæde sig til.

                                                 

Man kan stadig benytte byens legeplads, lejrpladsen og shelter området, selv om forholdene gør, at der lige nu ikke er adgang til toiletter. Man kan opholde sig i hytten og gå en tur i parken, hvor lærkelunden og birkelunden netop er ved at springe ud.

 

STAKROGE CYKLER – Foråret byder på cykeltur.

Stakroge Motion og Samvær har arrangeret forårets første cykeltur lørdag den 28. marts, hvor man mødes ved Aktivitetshuset, så der kan blive afgang  kl. 10:00.

Den første tur bliver ikke lang, men der bliver alligevel tid til en pause undervejs, så man skal selv tage noget med til kaffepausen. Mænds Mødesteder er friske og har besluttet, at man vil deltage med et hold for at styrke sammenholdet og samtidig få motion og en god naturoplevelse.

Hvis cyklen trænger til at blive klargjort, indretter Gösta Juul et midlertidigt cykelværksted i Aktivitetshuset onsdag den 18. marts fra kl. 19:00.

repræsentantskabsmøde

Aktivitetshuset afholder repræsentantskabsmøde d.27-02-2020 kl.  19.00 i husets lokaler.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Modtagne forslag til repræsentantskabsmødet.

Fra Bestyrelsen

bestyrelsen foreslår som Dirigent : Carl Otto Daniel.

Bestyrelsen foreslår som referent:  Conny Arreborg.

Bestyrelsen foreslår til revisor: Carl Otto er på valg og han modtager gerne genvalg.

Bestyrelsen

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde.

Aktivitetshuset i Stakroge afholder repræsentantskabsmøde den 27. februar 2020 kl. 19.00 i Aktivitetshusets lokaler.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Indkomne forslag. Herunder valg.

5. Valg af revisor.

6. Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest den 4. februar 2020.

Alle er velkomne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Aktivitetshuset ønsker godt nytår

Aktivitetshuset ønsker alle brugere, venner af huset og alle byens borgere et godt nytår.

Og så vil jeg lige her på falderebet huske alle på SMS klubbens arrangement Nytårdag d. 01-01-2020 med en lille gå/løbetur.

Der er også  nytårskur kl. 13.00 d. 01-01-2020 i pagoden med nytårstale af Winnie Borbjerg og varme pølser.

Håber i alle må komme godt ind i det nye år

Hilsen

Formanden

PS: husk at huset er låst af fra d.31-12-2019 ca. kl. 16.00 til d.01-01-2020 kl. ca 09.00

 

Glædelig Jul

Hej Alle

Aktivitetshuset ønsker alle familier  venner og brugere af huset en glædelig jul.

Håber at se jer alle friske i det nye år.

Vi vil igen i år lukke Aktivitetshuset d. 31-12-2019 og åbne igen d. 01-01-2020  kl 9.00.

På vegne af bestyrelsen

Kim

PS: Huske at SMS klubben har lavet en frisk gå/løbetur D.01-01 Fra kl. 11-00 – 13.00

Der er lavet flere ruter som er vist i aktivitetshuset hvorfra løbet starter og slutter.

Og så har vi  Nytårskur med en pølse og en kop kaffe kl. 13.00 i Pagoden.

Nytårstaler er i år Winnie Borbjerg.

 

Træn for en krone om dagen.

Træn for en krone om dagen.

Ordene kommer fra Gøsta Juul, der er formand for Stakroge Motion og Samvær. Foreningen råder over et motionsrum i Aktivitetshuset i Stakroge, hvor der tillige er adgang til en idrætssal.

Det koster blot 350 kr. om året at benytte trænings faciliteterne; så det er da vist tæt på at være en krone om dagen, smiler Gøsta Juul.

Foreningen har omkring 20 medlemmer. Nogle træner periodevis, men andre kommer der næsten dagligt. Gøsta Juul fortæller, at der lige nu kommer en del og at man forventer stort rykind efter nytåret.

Det har vist sig, at der også er interesse for kampsport, så der er lige blevet investeret i noget udstyr. Hoven Judo Klub vil donere en brugt træningsmåtte, så man om kort tid kan begynde med træningen i idrætsalen.

Stakroge Motion og Samvær har kun fungeret som forening i kort tid, hvorfor der stadig er nogle organisatoriske forhold, der skal afklares.

Foreningens vedtægter er blevet præsenteret for kommunen, hvorefter de skal justeres, så de opfylder alle krav. Bestyrelsen er klar til at gå i gang med arbejdet, så resultatet kan forelægges på næste generalforsamling. Man går nok også i gang med at indhente forslag fra medlemmerne til nye aktiviteter omkring samvær. Her er der frit slag, så bestyrelsen håber på, at der bliver noget at vælge imellem.

Gøsta Juul fortæller, at der er et godt samarbejde med Aktivitetshusets bestyrelse.

Der har været talt om at ændre lokalerne og måske inddrage noget af gangarealet. Hvordan det bliver, er ikke bestemt endnu, men Stakroge Motion og Samvær er frisk på at være med til at gøre lokalerne mere spændende. Gøsta Juul ser frem til, at der blandt andet kan blive et område, hvor medlemmerne efter træningen kan slappe af i en god stol i hyggelige omgivelser.

Ud over Gøsta Juul består bestyrelsen af Jeanne Jepsen og Lars. Man kan blive medlem af foreningen og få udleveret en nøglebrik ved at henvende sig til et af bestyrelsesmedlemmer. Lars kan som regel træffes i lokalerne om eftermiddagen.

På billederne er Gøsta Juul ved at efterse maskinerne og viser noget af træningsudstyret til kampsporten. Samtidigt tjekkes den nye gulvbelægning, der skal skåne parketgulvet.

Til sidst to fotos fra tidligere på året.

betaling for lån af aktivitetshusets køkken og multirum ?

Der har åbenbart været nogle forvirring og lidt rygter omkring de nye tiltag for lån af lokaler i aktivitetshuset.

For at slå det fast med 7 tommer søm. Alle de lokaler som er åbne kan man bruge  altid uden betaling.

Alt udenfor er gratis.

Alle lokaler som er låst kan man låne uden betaling. Så er det sagt.

Hvis man vil låne Aktivitetshusets køkken og multirum er det gratis, men man skal betale for rengøring efterfølgende.

Hvis der er tvivl kan man altid tage kontakt til husets pedel eller en fra bestyrelsen.

Bestyrelsen har valgt at opkræve betaling for rengøring da vi har faste folk til opgaven og så er rengøringen ens hver gang.

Vi har tidligere forsøgt med at folk selv kunne rengøre det lånte, men desværre var det ikke godt nok. Så derfor denne nye ordning.

Er der i byen folk som er utilfredse med denne ordning syntes jeg at de skulle møde op på vores repræsentantskabsmøde så vi kan få en snak om det.

hilsen

Formanden

 

Dagsorden til Aktivitetshusets Repræsentantskabsmøde. D.12-09-2019 kl.19.00

Dagsorden

P.1 formanden byder velkommen.

P.2 Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsen foreslår Carl Otto som dirigent og Conny Arreborg som referent.

P.3 Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsen lavede deres beretning ved vores møde i februar som løber over et år , så under dette punkt havde jeg forestillet mig

de foreninger og brugerne der er i huset vil komme i dialog med bestyrelsen omkring brugen af huset og eventuelt nye tiltag.

Og ikke så  meget bestyrelsen arbejde, for det kender alle jo i forvejen efterhånden.

P.4  Fremlæggelse af regnskab.

Der er til dette punkt lavet en d.d. status som vil ligger fremme til gennemsyn.

P.5   Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke indkommet nogen forsalg til bestyrelsen

P.6 Valg af revisorer.

Vores revisorer er valgt henholdtvis for 1 og 2 år og er derfor ikke på valg nu.

P.7 Eventuelt.

Under dette punkt kan alt diskuteres men der kan ikke besluttes.

Repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabsmøde.

Aktivitetshuset i Stakroge afholder repræsentantskabsmøde den 12. september 2019 kl. 19.00 i Aktivitetshusets lokaler.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formand, Kim Andreasen i hænde senest den 19. august 2019 og kan sendes på

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Repræsentantskabsmøde

Hej Alle

Så er vi ved at være klar til vores første repræsentantskabsmøde .

Det er Torsdag D.14-02-2019 i Aktivitetshusets multirum kl. 19.00.

Dagsorden kan ses her på siden

Vedtægter til godkendelse kan ses her på siden.

Vi glæder os til at se rigtig mange og at vi vil få en hyggelig aften

dagsorden 1

 

 

Vedtægter Stakroge Skole ( Klar til Godkendelse_2018 )

Godt nytår til alle i Stakroge fra Aktivitetehuset

WE midler

Ja så starter vi på bålhuset i denne uge. Som rosinen i pølseenden.

Det har været en lang og til tider sej rejse at få alle vores We. projekter færdige, men det ser ud til st vi når i mål i 2018.

De har lovet at komme midt i ugen og begynde med at opstille vores allesammens bålhus.

det bliver dejligt at få det færdigt så vi kan få lagt de sidste fliser og få vores legeplads i orden igen.

Hvis vi skal nævne  vores WE. gaver prøver jeg her  at huske dem alle.

Hestefolde, Shelters, nye lofter i gymnastiksal, solceller, borde og bænkesæt og til sidst bålhytte.

Så  opgaven har været stor og resultatet er i den grad til stor glæde for os alle.

Aktivitetshusets Motionsrum.

Brugerne af husets motionsrun har valgt at samle sig i en lille forening. De kalder sig Stakroge motion og samvær ( SMS )

Der er  blevet holdt en stiftende  generalforsamling og  referat fra møde kan læses her.

Afskrift af referat.

Afholdt generalforsamling

kl. 10.30 mødes vi i skolens køkken.

Valg af bestyrelse blev som følger

Formand: Gøsta Juul

Daglig Styrelse: Lars ?

Kassere: Jeanne Jepsen.

Kontingent blev aftalt til  350,00 kr. en gang årlig. Første gang 01-01-2019.

Der blev endvidere diskuteret fremtidige planer for foreningen i form af indkøb af noget udstyr og muligheden for at der kunne startes hold for Eks. Zumba og eller gymnastik.

Der blev også lavet en plan for rengøring og vedlighold af maskiner og lokaler som vil blive hængt bopi form afen kalender som man skal skrive sig på.

Alti alt en hyggelig eftermiddag med knap femten personer der mødte frem.

Hilsen foreningen SMS

Stakroge Motion og Samvær.

Gøste og Lars kan kontaktes på telefon. Gøsta : 22212138  Lars: 50291884

hestefolde

Efter lang tids snakken og planlægning er vi endelige færdige med og ved målet.

Hestefoldene er klar til at blive brugt.

Håber de bliver til glæde for hestefolket.

renovering af gymnastiksal

Hej alle

Nu er der tømren blevet blevet færdige med de nye lofter  og nu venter vi på at elektrikeren kommer med de nye lamper,

men der er åbent i gymnastiksalen.

lån af lokaler i aktivitetshuset

efter et par foresprøgelser skal vi her på siden forsøge at præciserer  hvordan brugerne kan bruge de forskellige lokaler i aktivitetshuset.

Har man et ønske om at bruge et rum til en engangaktivitet kontakter man viceværten for at få adgang med en udlånssnøgle.

Ønsker man at bruge et rum igennem længere tid kan man efter aftale med viceværten få en nøgle og så bruge rummet igennem en vinter måske.

det kan så bare god være at man ikke har rummet alene. Der  kan være andre i samme tidsrum som bruger rummet ( det gamle sløjt lokale) eller andre rum.

Sådan har det været hele tiden og sådan vil det fortsat være. Alt udlån skal gå igennem viceværten for at vi har lidt styr på hvornår rummene bliver brugt og hvornår de er ledige.

I denne forbindelse vil vi lige gøre opmærksom på at i maj måned vil der være håndværkere overalt på skolen. Der skal det sidste rørarbejde laves og det drejer sig om ca. 14 dage og så skal vi bruge lidt tid før til fjerne gamle rør og efter til at gøre rent efter smedene og få malet og hvad der nu skal til.

Til dette arbejde kan vi godt bruge nogle frivillige hænder både til at skære gamle rør ned og efterfølgende til at istandsætte rummene.

Har du lyst til dette kan du bare henvende dig til viceværten eller en fra bestyrelsen.

TAK FOR SPONSORATET

Til lokalforeningerne i Sandet og Stakroge

 

Dato: 04-01-2018
Sponsorat til Lokalforeningerne i Sandet og Stakroge

I forbindelse med etableringen af vindmøllerne ved Stakroge har vi oplevet en meget positivt og konstruktiv dialog med de lokale beboere omkring vindmølleprojektet. Set i lyset heraf og i forlængelse af det gode samarbejde bekræftes det hermed, at vindmølleprojektet vil tildele et sponsorat til de lokale foreninger i Sandet og Stakroge.

I henhold til aftale på møde i Stakroge den 15/12-2017 vil sponsoratet til de lokale foreninger fordeles som følger:

Aktivitetshuset – Samlet 66.666 DKK

Formand: Kim Andreasen
Borgergade 35, 7270 Stakroge

Stakroge Borger- og Idrætsforening – Samlet 66.666 DKK

Formand: Heidi Liza Sprensen
Villavej 16 7270 Stakroge

Stakroge Beboer- og Kulturhus- Samlet 66.666 DKK

Formand: Knud Tang
Ilderhedevej 9, 7270 Stakroge

Sandet Borgerforening – Samlet 200.000 DKK

Formand: Niels Dahl Jensen
Kærhedevej 4, 7270 Sandet, Stakroge

De angivne sponsorater er hermed til fri disposition for foreningerne og kan udbetales på anmodning til projektselskabet Stakroge Vindpark K/S

 

Stakroge Vindpark K/S

Att.: Jens Jørgen Birch
Vestergade 18, 1
7620 Lemvig

 

Stakroge Vindpark K/S

Der er foretaget nogle grafiske ændringer ved gengivelse af brevet, ligesom underskrifterne ikke kunne overføres.

 

Aktivitetshusets bestyrelse er både glad og taknemlig over at have modtaget sponsorat fra Stakroge Vindpark K/S.

Sponsoratet vil blive anvendt til nogle forbedringer og nye tiltag, som kommer alle borgerne til gode.

Bestyrelsen ønsker at anvende beløbet til egentlige projekter, så man kan se, hvorledes de er blevet anvendt.

Lige nu tænker vi mest på at forbedre lyset i idrætssalen og lave noget for børnene. Det vil bestyrelsen tage endelig stilling til senere.

Aktivitetshuset har gennem det seneste år været ramme for møderne om anvendelse af de grønne midler og møderne med kommunens repræsentanter, som De grønne Ildsjæle har arrangeret. Bestyrelsen er derfor meget tilfreds med, at Aktivitetshuset er kommet med i fordelingen.

Aktivitetshuset og De grønne Ildsjæle havde håbet på, at naturområdet mellem Sandet og Stakroge kunne komme med i den grønne linje gennem Stakroge langs stien fra Borgergade til Sandetvej, som led i at forbedre borgernes mulighed for oplevelser i de bynære naturområder.

Borgerforeningerne i Sandet og Stakroge har desværre ikke interesse i at benytte arealet eller anlægge en sti til området, sådan som det helt fra starten var planer om.

Vi synes, det er ærgerligt, men har ikke ønsket at fastholde vindmølleparken i tilsagnet, når interessen ikke er til stede.

Nu glæder vi os i stedet over, at sponsoratet kan skabe nye tiltag for borgerne i Sandet og i Stakroge.

Kim Andreasen

SÅ ER BANEN FRI!

Aktivitetshusets formand og pedel, Kim Andreasen, opfordrer borgerne til at benytte husets faciliteter, så man kan komme i bedre form efter den søde juletid.

Henning Nyhom har for længst meldt motionsrummet klar og fra den 1. januar kl. 12 er alle velkomne til at benytte salen til badminton og andet idræt og leg. Indtil videre er det helt OK blot at komme, når man har lyst og sætte nettet op og spille badminton.

Der er allerede nogle faste brugere og hvis det viser sig, at interessen bliver større, bliver der nok en ordning med faste tider, for de der vil. Andre skal stadig kunne komme og spille, hvis banen er ledig.

Aktivitetshuset vil gerne tilgodese de faste brugere, så de kan regne med, at de kan spille som hidtil.

Der er købt et nyt net og pedellen vil se på, om der kan laves nogle stropper eller lignende, så det bliver mere enkelt at sætte op og tage ned igen.

Hvis det går som forventet, bliver der i den stille tid til sommer opsat nyt loft og ny, tidssvarende belysning.

Der er ingen undskyldning for Stakroges borgere for ikke at komme i bedre form, fortæller Kim Andreasen.

Vi har faciliteterne og byder alle velkommen!

Glædelig Jul og Godt Nytår til jer alle.

Vi fra Aktivitetshuset i Stakroge ønsker alle en glædelig Jul og et godt nytår.

Tak til alle, der i årets løb har arbejdet for huset og har benyttet det.

Det forgangne år har været præget af mange praktiske gøremål og det har været året, hvor huset og området er kommet rigtig i anvendelse som borgernes sted.

Vi oplever, at de mange mulighederne er blevet modtaget særdeles positivt. Hver dag møder vi mange, glade brugere af huset.

Vi forventer, at det kommende år bliver mindst lige så travlt.

Aktivitetshuset har sendt ansøgninger til kommunen og om del af vindmøllepengene og bliver indstillingerne fulgt, bliver der gennemført mange nye ting.

Der kommer en helt ny bålhytte, som tillige kan benyttes som madpakkehus af de børneinstitutioner, der kommer om sommeren. Der bliver 8 nye bordbænkesæt, som skal bruges i og omkring hytten.

Lejrpladsen får 3 nye shelters og 2 hestefolde, så rytterne får bedre vilkår.

Aktivitetshusets energirenovering fortsætter. Der opsættes et solcelleanlæg på taget og det forventes, at den sidste del af varmesystemet bliver udskiftet, så alt bliver nyt.

I idrætssalen kommer der nyt loft og bedre belysning.

Driften og de nye tiltag i 2018 løber op i over 800.000 kr. som kommer alle i byen til gode.

Nu afventer vi de endelige tilsagn og vil i foråret begynde at gør de første forberedelser, så vi bliver klar til de store opgaver.

Bestyrelsen har som opgave at stille faciliteterne til rådighed for borgerne og lægger mange kræfter i opgaven. Så er det op til brugerne at få noget ud af de gode muligheder.

Bestyrelsen hører gerne, hvis der er nye ønsker og ideer.

Det er borgernes hus og huset skal udvikles og anvendes efter borgernes ønsker.

Velkommen i Aktivitetshuset til alle – også i de nye år.

Kim Andreasen

Fungerende formand.

 

På fotoet ses Kim Andreasen, der er glad over udsigten til de mange nye ting i 2018.

På det næste foto ses Peter Arreborg, Mathilde Sørensen, Jens Kauffmann og Kim Andreasen, der er nogle af de aktive i Aktivitetshuset og står bag den gode udvikling.

Det er Conny Arreborg, der er mester for optagelserne og Peter Arreborg, der har været jule-kreativ.

                                

Vedtægterne blev godkendt.

Aktivitetshuset afholdt den 31. oktober en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget til nye vedtægter blev vedtaget.

Der var 81 stemmeberettigede og forslaget blev vedtaget med 55 stemmer for, 25 imod og der blev afgivet en blank stemme.

Forslaget indebærer, at Aktivitetshuset nu får vedtægter, som det forudsættes for en selvejende institution.

Bestyrelsen skal godkendes af brugerne, som fremover kommer til at udgøre repræsentantskabet.

Den selvejende institutions eneste opgave er at sikre, at huset og omgivelserne bliver vedligeholdt og kan stilles til rådighed for brugerne som det er beskrevet i skødet og i vedtægterne.

Det er ikke institutionens opgave at afholde arrangementer eller fester, ud over det, der kræves i henhold til vedtægterne.

Man kan naturligvis lave et årligt hyggearrangement for de, der udfører frivilligt arbejde eller man kan f. eks. fejre indvielse af en ny bålhytte eller lignende.

Aktivitetshuset stiller ikke lokaler til rådighed for familiefester.

Man er velkommen til at mødes til arrangementer som tidligere elev på skolen og til aktivitetsdage og lignende.

Bestyrelsen vil på næste møde drøfte det videre forløb, herunder hvordan de mange brugere kan gå sammen, så benyttelsen af faciliteterne kan blive koordineret og endnu mere udbredt.

Det store fremmøde på generalforsamlingen er et godt grundlag for at samle et repræsentantskab, der kan få indflydelse på Aktivitetshuset videre udvikling som borgernes hus.

Tak til alle jer, der mødte op på generalforsamlingen.

Kim Andreasen

Fungerende formand

Kom til generalforsamlingen.

Stakroge skole, der nu hedder Aktivitetshuset afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 31. oktober kl. 19.00.

Vedtægterne skal fornyes, så de lever op til lovkravene.

Stakroge fik i 1990 overdraget skolen som en selvejende institution af Aaskov Kommune. Formålet var, at kommunen, foreningerne og borgerne frit kunne benytte den.

– Sådan fungerer den i dag, hvor alle kan benytte lokalerne.

De nuværende vedtægter lever ikke op til de krav, der stilles til en selvejende institution. Generalforsamlingen pålagde i 2015 at bestyrelsen lavede nye vedtægter og vi har siden arbejdet med det.

Trods store forhindringer undervejs er vi nået til et godt resultat.

Bestyrelsen har fået advokatfirmaet Graven Nielsen og Kokkenborg til at udfærdige et nyt sæt vedtægter, så de er juridisk korrekte.

De nye vedtægter vil sikre, at Aktivitetshuset kan fortsætte med at fungere, som borgernes og brugernes hus og fortsat udvikles, som de ønsker det.

Aktivitetshuset har lavet ansøgninger for at få del i de vindmøllepenge, der kan udbetales, når de nye møller rejses.

For at have chance for at få pengene, kræver Energinet, som bevilger pengene, at vedtægterne opfylder kravet for en selvejende institution.

Vi er blevet bekendt med, at der er kræfter, der opfordrer til at komme og stemme nej.

Vi opfordrer til, at du møder op på generalforsamlingen og får den rigtige forklaring af advokaten og at du derefter selv tager endelig stilling.

Lyt til fakta, der er rigtig og stem med hjertet.

Vi vil anbefale, at du stemmer JA. Det er det rigtige for Aktivitetshuset og for dig som bruger.

Forslaget til de nye vedtægter kan læses på www.aktivstakroge.dk/nyheder/

Tid & sted.

Aktivitetshuset Tirsdag d.31-10-2017 KL:19:00 Engebækvej 30, Stakroge.

 

 

Med venlig hilsen

 

Kim Andreasen

Formand for Aktivitetshuset.

formandsskifte.

Da vores formand Henning Nyholm har været udsat for trusler fra borgere i byen,har han valgt at trække sig fra bestyrelsen.

Næstformand Kim Andreasen tiltræder som fungerende formand indtil videre.

nye vedtægter til godkendelse ved ekstraordinær generalforsamling d. 31-10-2017

Den selvejende institution Stakroge skole har nu fået udarbejdet forslag til nye vedtægter ogde er vedtaget på bestyrelsesmøde den 7. oktober 2017.

Vedtægterne har  været undervejs i en lang periode og bestyrelsen valgte at indrage et advokatfirma i udarbejdelsen for at sikre fuldstændige korrekte vedtægter.

Søren Kokkenborg fra Graven Nielsen & Kokkenborg har stået for arbejdet og har udarbejdet vedtægterne,s¨de nu er fyldestgørendene for en selvejende institution.

forslaget kommer til endelig vedtagelse den 31. oktober på en ekstraordinær generalforsamling, hvorefter Herning Kommune skal godkende dem.

Bestyrelsen anbefaler, at man møder op og stemmer for vedtægterne, så der kan blive ro og sikkerhed om institutionens videre arbejde.

Det er endvidere nødvendigt med nye vedtægter, hvor formålsparagraffen er mere klar.den nuværende ordlyd kan ikke godkendes ved udbetaling af VE midler og andre fonde.

Da aktivitetshuset har ansøgninger på vej for over 400.ooo kr.fra det kommende vindmølleområde i Felding mose, er det vigtigt at vedtægterne kan vedtages nu, så de kan være færdige inden tilskuddet stopper.

 

Nye Vedtægter. Tryk på linket.

vedtægter

NU KAN MAN RO I AKTIVITETSHUSET

NU KAN DU RO I AKTIVITETSHUSET

                                                         
Nu kan brugerne af motionsrummet få en tur i en romaskine. Der er blevet sponseret en rigtig fin maskine, som lige er blevet stillet ind i rummet. Den skal placeres helt rigtig, men kan allerede benyttes. Hjemmesiden mødte Nikolaj Jørgensen, der var i færd med at træne og han gav lige en opvisning på maskineriet til ære for fotografen.
Dzesika Kalve skulle også prøve, men skulle lige afslutte træningen på motionscyklen først.
Motionsrummet er blevet sponseret mange ting og denne gang var det Birgitte og Michael Risbjerg Amstrup, der var de glade givere.
Henning Nyholm og Kim Andreasen fra Aktivitetshuset mødte op for at takke og for at hjælpe med at bære maskinen ind. De blev dog overhalet af de friske givere, som selv baksede den  ind.

Værkstedet er åbent

         

Henning Nyholm og Kim Andreasen tjekker værkstedet.

Nu er alle velkommen til at benytte den tidligere sløjdsal i Aktivitetshuset. Lokalet er nu blevet til Værkstedet, hvor der kan arbejdes med træ, men også med f. eks. metal, glas og ler.

Der er blevet ryddet op og man forventer, at der hen ad vejen kommer flere arbejdsborde og mere værktøj. Formand, Henning Nyholm og pedel, Kim Andreasen har lige været forbi for at give grønt lys til, at nu kan brugerne komme. Er der nogen, der har noget værktøj, som de vil donere, er de velkommen til at komme med det.

Hvordan lokalet bliver endelig indrettet, aftales med brugerne og er afhængig af, hvad brugerne vil arbejde med.

Sidste vinter var der lavet så meget plads, at en enkelt bruger kunne arbejde med et større projekt, nu kan hele lokalet anvendes og det giver bedre muligheder.

Aktivitetshusets store lokaler rummer nu idræts sal, fotoklub, multirum, køkken, motionslokale og nu værksted. Derudover er der en garderobe, ligesom der er et kombineret kontor og mødelokale, hvor man kan holde bestyrelsesmøder. De tidligere lærerværelser og kontorer, som er tre mindre lokaler, bliver indtil videre kun anvendt til opbevaring.

Plads til heste

Der har længe været talt om, at placere nogle indhegninger til heste ved området ved lejrpladsen. Nu er området ved at blive gjort klar. Der bliver ryddet bevoksning og dyngen med grene, jord og trærødder er blevet fjernet. Der bliver klargjort et areal, så der bliver plads til to indhegninger på mindst 8 x 8 meter og med en meters mellemrum. Hegnet skal laves i træ, så foldene altid står klar. Aktivitetshuset har endnu ikke afsat penge til materialerne, men klargør alene pladsen nu.

Det anslås, at et hegn vil koste ca. 100 kr. pr. meter, så projektet løber op i omkring 8000 kr. inklusive beslag til låger m.m. for de to folde.

 

Aktivitetshuset på vej med nye vedtægter.

Aktivitetshuset blev på generalforsamlingen i 2015 opfordret til at revidere vedtægterne. I de nuværende optræder børneinstitutionen og der savnes en mere overskuelig opstilling af punkterne.

Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe, der fik lavet en aftale med kommunaldirektøren om, at man kunne indsende det foreløbige forslag, så kommunens jurist kunne se på det, inden man lokalt skulle arbejde videre med dem. Kommunen lod sig dog påvirke af nogle borgers henvendelser og forløbet stoppede.

Nu har bestyrelsen besluttet at arbejdsgruppen genoptager sit arbejde og der er lavet aftale med et advokatfirma, der skal sikre, at det juridiske er helt i orden. De gamle vedtægter, forslaget og skødet er blevet sendt til advokaten, der herefter tager over. Det endelige forslag bliver derefter behandlet på et bestyrelsesmøde inden det sendes til godkendelse for generalforsamlingen. Når de er vedtaget lokal, videresendes de til Herning Kommune til endelig godkendelse.

Aktivitetshuset havde søgt om tilskud fra nogle VE midler fra Assing og Sunds. Chancerne var små, på grund af den lange afstand. Det fremgik dog også, at man fandt, at vedtægterne og især formålsparagraffen ikke opfylder de krav, som den grønne fond stiller.

Så selv om ansøgningen ikke kastede penge af sig, var det dog positivt, at Aktivitetshuset fik lejlighed til at ændre formålsparagraffen. Det kan således ikke bliver den årsag, der kan bevirke, at den næste, store ansøgning bliver afvist.

Arbejdsgruppen har nu indflettet en mere fyldig formålsparagraf, som nu kan komme til at indgå i vedtægterne.

Der er ingen fast aftale om, hvornår vedtægterne kan komme på generalforsamlingerne, men hvis der kan søges om vindmøllepenge omkring årsskiftet, skulle det kunne lade sig gøre.

bogbyttecafe

På billedet ses Aktivitetshusets pedel, Kim Andreasen med ny sommerlæsning til borgerne.

I Aktivitetshuset glæder man sig over, at kunne tilbyde byens borgere og gæster ny sommerlæsning i Bog Cafèen. Kim Andreasen har netop modtaget nogle poser med nye bøger og er ved at gøre klar, så de læselystne kan finde en god bog. Bog Caféens princip er, at man tager de bøger, man har brug for og samtidig aflever det samme antal, så der også er læsestof til andre.
Kim Andreasen kan fortælle, at der faktisk er en del brugere og at der kommer langt flere bøger ind på hylderne, end der bliver hentet. Så er der lidt sorteringsarbejde, hvor fagbøger og lignende går videre til genbrug.
Man er velkommen til at kikke ind og man kan sætte sig ved bordet, så man i ro og mag kan se bøgerne igennem.

Pedel, Kim Andreasen fortæller, at Bog Cafèen, idrætssalen og udearealet hjertens gerne må benyttes og han anbefaler, at man prøver byens teltplads af. Der er brænde og man må gerne lave bål.
Hvis man vil holde et udendørs grill arrangement, sætter Kim gerne grillen frem, når blot det er aftalt i forvejen.
Så rigtig god sommer til alle. – Nyd byens teltplads eller tag en bog med i bagagen på sommerferien.

gaver til aktivitetshuset

 

Formand, Henning Nyholm takker på bestyrelsens vegne.

Jeg vil fra Aktivitetshuset sige tak for de mange gaver, vi har modtaget i anledning af indvielsen og ibrugtagningen af vor bypark. Mange af giverne deltog i indvielsen og jeg var glad for at kunne takke dem.

Der har været spurgt til, hvad Aktivitetshuset fik i gave og hvad, pengene skal bruges til. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at sige tak til de, vi ikke fik takket på selve dagen. Aktivitetshuset er overvældet over gaverne og vil bruge pengene på at forskønne legepladsen og udearealet.

Vi er så småt i gang med at forbedre forholdene på legepladsen, så gaverne er med til, at vi kan fortsætte arbejdet og komme videre.

Tak for gaverne til:

Jytte og Jon Grambow, tøndegrill.

Inge Ørsøe Møller, graveret glas lysestage.

Strikkeklubben, 3000 kr.

Stakroge Beboer-og Kulturhus, Stakroge Borger- og Idrætsforening og Poolhuset, gavekort 500 kr.

Stakroge Fotoklub, 1500 kr.

Danske Seniorer Stakroge, 500 kr.

Birte Hansen, 200 kr.

Madlavningsholdet for mænd, køkkenudstyr.

Stakroge Genbrug, bord-bænkesæt.

 

På bestyrelsens vegne.

Henning Nyholm

byparken er blevet indviet

Stakroge fik lørdag den 29. april 2017 indviet Byparken, så området med lejrplads og shelter nu kan benyttes.

Der var åbent hus i Aktivitetshuset og det sidste træ blev plantet i byparken.

Mange af byens borgere overværede indvielsen, hvor formanden for Aktivitetshuset, Henning Nyholm bød velkommen og takkede alle de frivillige, der har været med til at omdanne den tidligere skole til byens Aktivitetshus og har fyldt det med liv.

Der var en særlig velkomst til borgmester, Lars Krarup, der havde taget turen til Stakroge for at indvie byparken.

Henning Nyholm rettede en tak til Herning Kommune, der havde støttet projektet med midler fra borgersamarbejdspuljen og takkede de mange ildsjæle, der har stillet deres arbejdskraft til rådighed og stadigvæk gør det.

– Det er et skulderklap til de mange ildsjæle og det frivillige arbejde, at borgmesteren kommer her og bakker op om arrangementet, pointerede Henning Nyholm.

Lars Krarup takkede for invitationen til at komme til Herning Kommunes absolutte sydspids. Der er relativ mange kilometer til Herning, men det er indtrykket, at det blot ansporer borgerne til at gøre en ekstra indsats. Han roste i sin tale det store arbejde, der er lagt i projektet og takkede borgerne for indsatsen.

– Projektet her i dag er endnu et lysende eksempel på den iværksætter-ånd og den stærke drivkraft, der trives på Herning-egnen. Det er nærmest en del af vor DNA. Og godt for det. I vores del af landet kommer tingene sjældent af sig selv. Vi er vant til at skulle yde en indsats, arbejde hårdt og målrettet, for at nå de mål, vi gerne vil. Det handler også om, at kommunen som institution ikke skal løse alt. Frivillige kræfter kan gøre en kæmpe forskel, når tingene skal løses i et nærområde, for eksempel.

Lars Krarup var imponeret over alt det, som var blevet sat i gang og realiseret omkring det, der engang var skole. Han bemærkede, at han ikke blot skulle plante et træ, men plante borgmester bøgen, hvilket han var beæret over.

Det var første gang i de 16 år, han havde været borgmester, at der var noget, der var blevet opkaldt efter hans virke.

Blomsterpigen Cecilie Nyholm overrakte en flot buket til borgmesteren, der bagefter blev vist rundt i byparken og i Aktivitetshuset.

Lars Krarup var især meget imponeret over besøget i Stakroge Fotoklubs lokaler, hvor der er ophængt nogle af de fotos, der anvendes på klubbens udstillinger.

Der var mødt omkring 80 borgere op til plantningen af borgmester bøgen og endnu flere benyttede dagen til at se området og Aktivitetshusets lokaler.

Legepladsen og legeområdet sikres

Aktivitetshuset i Stakroge har netop fået tilsagn om en andel af Herning Kommunes borgersamarbejdspulje, så byens legeplads og det grønne område kan børnesikres og gøres mere anvendeligt for borgerne. Kommunen har et samlet budget på 160.000 kr. i samarbejdspuljen og i år er der fokus på lege- og aktivitetsarealer.
Aktivitetshuset er blevet tilgodeset med 9.000 kr. som indgår i et samlede projekt på knap 19.000 kr. Tilskuddet anvendes hovedsageligt til materialer og projektet udføres af aktivitetshusets frivillige hjælpere i samarbejde med husets pedel og gartner.
Aktivitetshuset fik sidste år et lignende beløb, som kom til at virke som en katalysator for anlæggelsen af byparken, hvor der blev anlagt en spændende lejrplads med en shelter og anlagt stier og plantet lunde med ca. 300 træer.
Området bliver benyttet af de lokale beboere og lette campister.
Nogle af kommunens børneinstitutioner og skoler benytter aktivitetshuset og natur- og legeområdet til koloni nogle uger hver sommer.
De frivillige begynder på projektet i løbet af de næste uger og man forventer at være helt færdige i løbet af april måned, så området bliver klar til de mange sommeraktiviteter.

AKTIVITETSHUSET BLEV NAVNGIVET

Den selvejende institution Stakroge Skole holdt den 9. marts den årlige generalforsamling, som blev afholdt i Stakroge Fotoklubs lokale i Aktivitetshuset.
Der var mødt 23 borgere op til generalforsamlingen, hvor de tilfredse brugere var med til at gøre en ellers formel generalforsamling til en festaften, hvor der var en god stemning.
Generalforsamlingen var enig om, at institutionen fremover i det daglige blot skal benævnes Aktivitetshuset, da det er meget betegnende for husets funktion i Stakroge.
Formanden, Henning Nyholm sagde sådan i beretningen.
Årsberetning.
År 2016 blev også et aktivt år i aktivitetshuset.
Inde er multirummet ved siden af køkkenet blevet totalt istandsat med nye vægge samt nyt loft gulv og el , det var en meget sej omgang der blev brugt rigtig mange timer, men det er blevet et meget flot resultat og brugerne er glade for de nye lokaler.
Der er også skiftet nogle varmerør og radiator så nu mangler der kun en ¼ tilbage så er vi færdige med at udskifte og forny det hele. Der er installeret et nyt pillefyr, så kan vi gå fremtiden i møde med sindsro på dette område.
Aulaen er blevet vandskuret og malet, det har pyntet og der er ved at blive lagt sidste hånd på opdeling af omklædningsrummet, så der bliver plads til en garderobe ved toilettet. Med tiden skal toilettet udvides og gøres handicapvenligt, ligesom planen er med resten af huset – der skal jo være plads og adgang for alle. Der er allerede lavet en handicaprampe ved idrætssalen, så der er adgang til bog caféen og toiletterne for kørestolsbrugere.
Motionsrum er det nye der er kommet i gang i Aktivitetshuset og det er endda kommet rigtig godt i gang i og der er nu 20 – 30 brugere. Lokalet samt gangen er blevet nymalet og der er kommet en del udstyr som er blevet foræret til huset og alt bliver brugt flittig. Det er så meningen at brugerne fremover selv skal stå for vedligeholdelse og rengøring af lokalet, så det er blevet rigtig flot.
Den tidligere sløjdsal bliver til et nyt værksted, som byens borgere kan benytte. Der bliver mulighed for at arbejde med både træ og jern og det er et godt lokale til f. eks. en malerskole.
Ude er der også sket en del. Byparken er blevet indrettet med lunde og nye træer af vores rigtig dygtige gartner. Der er anlagt stier, som på sigt kan anvendes til motionssti med div. udendørs motionsredskaber. Der er også blevet plads til bålplads og en shelter, som der gerne skal komme flere af, da der er tilladelse til at opføre fire. Legepladsen vil man forsøge at trimme og der kommer måske nye legeredskaber, da den bliver brugt rigtig meget.
Vi har fået lavet ny indkørsel til vores pilletank, da den gamle var lidt for blød.
Vi har også fået en ny flagstang og flag, som vi vil prøve at bruge på de div. flagdage.
Vi kan oplyse at vi har fået en hjemmeside der hedde Aktivstakroge.dk, den er ikke helt færdig, men allerede nu, kan man benytte den.
Man må sige at 2016 har været et godt år for aktivitetshuset, der er lagt mange timer her i huset, men nye tiltag kommer nok til at foregå i et mere roligt tempo.
Til sidst vil jeg på hele bestyrelsens vegne sige mange tak for hjælpen. Det har været dejligt med opbakningen til aktivitetshuset og ingen nævnt ingen glemt.
Der skal også lyde en tak for gaver og sponsorater som vi tager imod med glæde.
Kasserer, Peter Arreborg fremlagde regnskabet, der viste, at der havde været et forbrug på ca. 80.000 kr. af kassebeholdningen for at gennemføre de mange opgaver. Energibesparelserne bevirkede, at der allerede var sparet mange penge, så der også i de fremtidige budgetter bliver plads til at fortsætte renoveringen, men dog i et roligere tempo.
Kassebeholdningen er på ca. 63.000 kr. hvilket også er på det niveau, der er nødvendigt for at drive institutionen.
Generalforsamlingen sagde tak til Morten Stier Sørensen, der har siddet i bestyrelsen. Han og familien er flyttet fra Stakroge, så hans plads i bestyrelsen blev overtaget af Mathilde Sørensen. Finn dè Fries Nielsen blev suppleant.
Den gode stemning på generalforsamlingen gav en god dialog med de fremmødte og nogle nye borgere meldte sig under fanen og tilbød hjælp til at istandsætte og vedligeholde de mange cykler og mooncars, som Aktivitetshuset råder over.
Pedel, Kim Andreasen orienterede om de nye shelters og om nøgleordningen.
Flere af de fremmødte bemærkede de gode resultater, der var opnået og der var anerkendelse til bestyrelsen og de mange ildsjæle, der har gjort en indsats for Aktivitetshuset.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Henning Nyholm som formand, Kim Andreasen er næstformand og Peter Arreborg, kasserer. Mathilde Sørensen, Jens Kauffmann, Knud Tang og Erling Bach er øvrige medlemmer af bestyrelsen.

Byens motionslokale er kommet godt i gang.

René Arreborg instruerer nogle af de fremmødte.

Der sker hele tiden nye ting i Aktivitetshuset.
Her er et godt tilbud til dig!
Det nye motionslokale er kommet godt igang. Der er blevet sponseret en del udstyr og skolens ildsjæle har malet lokalet.
Nu er der mere end 20 brugere, der er gået i gang med at motionere og har overtaget lokalet og ansvar for, at udstyret er brugbar og i orden. Man kan træne gratis mod at tage del i at rengøre og vedligeholde lokalet. Kommer der opgaver med at vedligeholde udstyret, må brugerne stå sammen og dele udgifterne.
Liset Daniel Egsgaard fra LE fysioterapi og instruktør Renè Arreborg, deltog i et intro arrangement den 31.januar. Nu er brugerne blevet klædt på til træningen og senest er der kommet et løbebånd, som brugerne har købt i fællesskab.
De der træner, får adgang til motionslokalet med en nøglebrik, som udleveres af skolens pedel, Kim Andreasen, eller formanden, Henning Nyholm.