Vedtægterne blev godkendt.

Aktivitetshuset afholdt den 31. oktober en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget til nye vedtægter blev vedtaget.

Der var 81 stemmeberettigede og forslaget blev vedtaget med 55 stemmer for, 25 imod og der blev afgivet en blank stemme.

Forslaget indebærer, at Aktivitetshuset nu får vedtægter, som det forudsættes for en selvejende institution.

Bestyrelsen skal godkendes af brugerne, som fremover kommer til at udgøre repræsentantskabet.

Den selvejende institutions eneste opgave er at sikre, at huset og omgivelserne bliver vedligeholdt og kan stilles til rådighed for brugerne som det er beskrevet i skødet og i vedtægterne.

Det er ikke institutionens opgave at afholde arrangementer eller fester, ud over det, der kræves i henhold til vedtægterne.

Man kan naturligvis lave et årligt hyggearrangement for de, der udfører frivilligt arbejde eller man kan f. eks. fejre indvielse af en ny bålhytte eller lignende.

Aktivitetshuset stiller ikke lokaler til rådighed for familiefester.

Man er velkommen til at mødes til arrangementer som tidligere elev på skolen og til aktivitetsdage og lignende.

Bestyrelsen vil på næste møde drøfte det videre forløb, herunder hvordan de mange brugere kan gå sammen, så benyttelsen af faciliteterne kan blive koordineret og endnu mere udbredt.

Det store fremmøde på generalforsamlingen er et godt grundlag for at samle et repræsentantskab, der kan få indflydelse på Aktivitetshuset videre udvikling som borgernes hus.

Tak til alle jer, der mødte op på generalforsamlingen.

Kim Andreasen

Fungerende formand