DET BLIVER SKIDT, FØR DET BLIVER GODT

Brugerne af byens legeplads ved Aktivitetshuset og på lejrpladsen bliver udfordret den næste måned.

På legepladsen bliver der opstillet et gyngestativ, som har været savnet, siden den tidligere måtte vige pladsen for grillhytten. Nu er en ny gynge på vej. Bålstedet på lejrpladsen bliver totalt ændret. Der kommer nyt grillsted med plads til flere brugere, ligesom noget af arealet bliver befæstet, så det bliver mere sikkert at sidde på stole. Der er ligeledes tænkt meget på gangbesværede, så de fremover også kan have et køretøj med på pladsen.

Projektet er støttet af Nordea-Fonden med 15.000 kr. lige som Herning Kommunes samarbejdspulje har bevilget 15.410 kr. Sammen med egne materialer, sponsorerede materialer, lånt værktøj og frivilligt arbejde kan projektet nu gå i gang.

Alt dette gør, at der bliver udfordringer for brugerne den komme tid. Aktivitetshuset håber på forståelse og beder om, at man passer ekstra godt på ved udgravninger m.m. Det forventes, at alt kan tages i brug senest den 1. maj, med undtagelse af nysåede områder.

Legeplads gruppen har stået for projektet og tænder op i grillen, når herlighederne kan tages i brug.

 

Nyt til Grillhytten

Bestyrelsen har besluttet at vil skal have vinduer og dør til vores grillhytte.

Så nu er der indkøbt og monteret vinduer og dør til hytten.

Så håber vi alle vil få  meget mere glæde ud af hytten.

Jeg håber alle vil være med til at passe på det så vi kan have glæde af det i mange år.

Løjerlig lørdag

Løjerlig lørdag med skydere, skumfiduser og skattejagt i Stakroge.

Det kommer ikke til at gå stille for sig lørdag den 23. oktober i skolernes efterårsferie, hvor Aktivitetshuset og Byparken udgør rammerne for Løjerlig Lørdag.

Motionsklubben SMS samarbejder med Hoven Judo Klub og har lavet et gratis arrangement for alle børn og unge.

Gösta Juul på kampladsen i Aktivitetshuset

Dagen starter kl. 10 med NERF kampe i Aktivitetshusets , middagsmaden bliver tilberedt over bål og på grill og dagen slutter med guldgravning.

For de fingernemme bliver der et værkstedsbord for fremstilling af kastanjefigurer.

Martin Sørensen fra Hoven Judo Klub tager hul på en ny sæson NERF, hvor børnene og de unge udkæmper kampe med deres NERF skydere. Sikkerheden skal være i orden, så krigerne skal benytte beskyttelsesbriller. Gösta Juul fra SMS klubben fortæller, at alle bare kan komme på dagen og være med og opfordrer til, at børnene ledsages af en voksen.

Han retter samtidig en tak til Hoven Judo Klub for, at den efter pausen nu igen tilbyder aktiviteten i Stakroge.

Alle er inviteret til at prøve at lave bålmad. Til middag tændes der bål på lejrpladsen lige som der tændes grill, hvor man kan afprøve sine færdigheder i primitiv madlavning. Der er gratis dej til snobrød, sennep, ketchup og saftevand til alle. Til de voksne er der en pose kaffe og en gryde til vand.

Hvis man vil forsøge sig med pølser, kød eller skumfiduser, skal man selv tage det med.

I Aktivitetshusets køkken kan der lånes det nødvendige grej, for at spare på engangs servicen.

Dagen slutter med guldgravning kl. 15, når guldet er vejet op og vekslet til naturalier.

Gösta Juul fortæller, at man gerne vil markere, at nu er foreningerne kommet på den anden side af nedlukningerne. Nu kan vi køre som tidligere. Det vil vi fejre med dette arrangement, der er gratis for alle.

De lokale strikkepiger og Mænds Mødesteder Stakroge giver SMS klubben og Hoven Judo Klub en hjælpende hånd med arrangementet.

Generalforsamling i Mænds Mødesteder Stakroge

Onsdag den 29. september afholder Mænds Mødesteder Generalforsamling kl. 19.00 i Aktivitetshuset.

Det er den første ordinære generalforsamling siden den stiftende generalforsamling i 2019. Det har ikke været muligt at afholde en generalforsamling under Corona epidemien. Men nu kommer der styr på tingene.

Dagsordene er ifølge vedtægterne. Bestyrelsen foreslår at det årlige kontingent bliver 250 kr. og at kontingentet for 2022 betales inden udgangen af januar måned.

Endvidere foreslår bestyrelsen, at der oprettes en konto i pengeinstitut, hvorefter foreningen bliver i stand til at modtage tilskud og sponsorater.

Mænds Mødesteder Stakroge er godkendt af Herning Kommune som tilskudsberettiget organisation, lige som foreningen har fået et CVR nummer. Nu skal det sidste så på plads.

Bestyrelsen opfordrer alle til at komme til generalforsamlingen, så medlemslisten kan føres op til dato.

Repræsentantskabsmøde

                                   INFO.

Aktivitetshuset  Stakroge  Skole

 

indkalder hermed til repræsentantskabsmøde den. 30.06-2021 kl.19,00 på  Stakroge skole.

Indkaldelse og dagsorden ifølge vedtægter.

P.1.  Valg af dirigent og referent.

P.2  Bestyrelsen aflægger beretning

P.3  Fremlæggelse af regnskab.

P.4.  Behandling af indkomne forslag herunder valg til bestyrelse.

Bestyrelsen vil høre repræsentantskabet om en video overvågning af

Aula, gymnastiksal og området ved grillhytten.

Peter Arreborg ønsker at  udtræde af bestyrelsen.

Jens Kauffmann trak sig i 2020.

Så vi mangler 2 bestyrelsesmedlemmer og 1supplant.

P.5. Valg af 1 revisor.

P.6. Eventuelt

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen.

 

Åbning af huset efter Corona lukning.

Hej alle HURRA HURRA  så kan vi igen åbne huset.

Nu kan vi igen bruge husets faciliteter. Alle  er velkomne i huset.

Der er jo desværre et lille men. Man skal bære maske når man går rundt i huset og alle over 18 år skal fremvise et Coronapas hvis det forlanges.

 

 

 

Repræsentantskabsmøde D. 30-06-2021

Så prøver vi sørme.

Vi indkalder til repræsentantskabsmøde d.30-06-2021. i husets lokaler.

Forslag til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest D. 07-06-2021.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Den endelige dagsorden  og tid bekendtgøres senest 2 uger før mødet på vores hjemmeside.

Vi vil komme til at mangle et par bestyrelsesmedlemmer så hvis der er nogle der har lyst til at være aktiv i huset

kan man rette henvendelse til en fra den nuværende bestyrelse.

I er også velkommen til at tage kontakt hvis i er i tvivl om hvad det indebære at sidde i bestyrelsen, så kan vi få en snak om det.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

Repræsentantskabsmøde ??? Hvornår.

Hej Alle

Det er besluttet at vi afholder repræsentantskabsmøde 2  gange om året.

I disse Corona tider har det ikke været muligt af afholde disse.

Med forsamlingsforbuddet fra regeringen på 5 personer max ,er det meget svært at overhoved at afholde noget.

Så dette er  forklaringen på hvorfor der ikke er indkaldt til møde og også ikke er udsendt en dagsorden.

Vi har i bestyrelsen snakket om hvordan vi skal takle denne situation , og er kommet frem til at forberede et møde med at i kan sende

eller skrive hvis i har forslag til bestyrelsen som skal vendes på et repræsentantskabsmøde. I kan også kontakte os eller tage fat i os hvis vi mødes.

Vi skal også have valgt 2 personer til bestyrelsen, så hvis der er nogle der har lyst og  energi til at arbejde med i bestyrelsen er man velkommen til at kontakte os for

en nærmere snak omkring det at arbejde i vores bestyrelse.

Vi har på vores sidste bestyrelsesmøde hver især forslået forskellige personer i byen og jeg vil tage kontakt til disse i løbet af den kommende tid for at høre om det var

noget de havde lyst til.

Selve repræsentantskabsmødet ved vi ikke hvornår vi kan afholde, men lige så snart der bliver givet grønt lys fra regeringen indkalder vi til møde efter vores vedtægter.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Glædelig jul til alle borgere i Stakroge

Aktivitetshuset ønsker alle borgere en glædelig jul samt et godt nytår.

Vi håber at 2021 bliver et meget bedre år for alle og at vi alle må komme godt ind i 2021.

På bestyrelsens vegne.

Kim Andreasen

 

Corona pandemi.

Hej alle

I forbindelse med ned lukning af hele region midt på grund af Corona, er vi desværre også nød til at lukke aktivitetshuset indtil videre.

I vil blive opdateret her på siden og på Facebook når der er nyt

Kan i alle have en glædelig jul til trods for Corona.

Hilsen Bestyrelsen