Repræsentantskabsmøde

                                   INFO.

Aktivitetshuset  Stakroge  Skole

 

indkalder hermed til repræsentantskabsmøde den. 30.06-2021 kl.19,00 på  Stakroge skole.

Indkaldelse og dagsorden ifølge vedtægter.

P.1.  Valg af dirigent og referent.

P.2  Bestyrelsen aflægger beretning

P.3  Fremlæggelse af regnskab.

P.4.  Behandling af indkomne forslag herunder valg til bestyrelse.

Bestyrelsen vil høre repræsentantskabet om en video overvågning af

Aula, gymnastiksal og området ved grillhytten.

Peter Arreborg ønsker at  udtræde af bestyrelsen.

Jens Kauffmann trak sig i 2020.

Så vi mangler 2 bestyrelsesmedlemmer og 1supplant.

P.5. Valg af 1 revisor.

P.6. Eventuelt

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen.

 

Åbning af huset efter Corona lukning.

Hej alle HURRA HURRA  så kan vi igen åbne huset.

Nu kan vi igen bruge husets faciliteter. Alle  er velkomne i huset.

Der er jo desværre et lille men. Man skal bære maske når man går rundt i huset og alle over 18 år skal fremvise et Coronapas hvis det forlanges.

 

 

 

Repræsentantskabsmøde D. 30-06-2021

Så prøver vi sørme.

Vi indkalder til repræsentantskabsmøde d.30-06-2021. i husets lokaler.

Forslag til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest D. 07-06-2021.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Den endelige dagsorden  og tid bekendtgøres senest 2 uger før mødet på vores hjemmeside.

Vi vil komme til at mangle et par bestyrelsesmedlemmer så hvis der er nogle der har lyst til at være aktiv i huset

kan man rette henvendelse til en fra den nuværende bestyrelse.

I er også velkommen til at tage kontakt hvis i er i tvivl om hvad det indebære at sidde i bestyrelsen, så kan vi få en snak om det.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

Repræsentantskabsmøde ??? Hvornår.

Hej Alle

Det er besluttet at vi afholder repræsentantskabsmøde 2  gange om året.

I disse Corona tider har det ikke været muligt af afholde disse.

Med forsamlingsforbuddet fra regeringen på 5 personer max ,er det meget svært at overhoved at afholde noget.

Så dette er  forklaringen på hvorfor der ikke er indkaldt til møde og også ikke er udsendt en dagsorden.

Vi har i bestyrelsen snakket om hvordan vi skal takle denne situation , og er kommet frem til at forberede et møde med at i kan sende

eller skrive hvis i har forslag til bestyrelsen som skal vendes på et repræsentantskabsmøde. I kan også kontakte os eller tage fat i os hvis vi mødes.

Vi skal også have valgt 2 personer til bestyrelsen, så hvis der er nogle der har lyst og  energi til at arbejde med i bestyrelsen er man velkommen til at kontakte os for

en nærmere snak omkring det at arbejde i vores bestyrelse.

Vi har på vores sidste bestyrelsesmøde hver især forslået forskellige personer i byen og jeg vil tage kontakt til disse i løbet af den kommende tid for at høre om det var

noget de havde lyst til.

Selve repræsentantskabsmødet ved vi ikke hvornår vi kan afholde, men lige så snart der bliver givet grønt lys fra regeringen indkalder vi til møde efter vores vedtægter.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Glædelig jul til alle borgere i Stakroge

Aktivitetshuset ønsker alle borgere en glædelig jul samt et godt nytår.

Vi håber at 2021 bliver et meget bedre år for alle og at vi alle må komme godt ind i 2021.

På bestyrelsens vegne.

Kim Andreasen

 

Corona pandemi.

Hej alle

I forbindelse med ned lukning af hele region midt på grund af Corona, er vi desværre også nød til at lukke aktivitetshuset indtil videre.

I vil blive opdateret her på siden og på Facebook når der er nyt

Kan i alle have en glædelig jul til trods for Corona.

Hilsen Bestyrelsen

 

Stakroge Genbrug julekurv

Hej Alle passere.

Igen i år vil Stakroge Genbrug takke vores passere med en lille erkendelighed.

Der vil blive udleveret en julepose til alle passere Søndag d.29-11-2020 kl. 14.00 i Aktivitetshusets gymnastiksal.

På grund af Corona pandemi må vi desværre begrænse os til kun at være passerne til dette arrangement,

og der vil IKKE som tidligere år være gløgg og æbleskiver.

Der vil blive stillet stole op i vores gymnastiksal til alle. Vi vil samtidig fortælle lidt om Stakroge Genbrugsplads Fremtid.

Vi håber at alle kan afse tid til at vi kan afleverer denne julepose.

Hilsen Stakroge Genbrugs Bestyrelse

 

 

At holde orden i aktivitetshuset er et desværre blevet et fuldtidsjob !!!

Hej alle bruger og forældre til børn og unge der bruger aktivitetshuset.

Vi har desværre set at tilsyneladende  er der blevet meget svært at få ryddet op efter leg i aktivitetshuset.

Og det er vi meget ked af, for så er der kun bestyrelsen til det. og det er bestemt ikke meningen.

Vi vil meget gerne opfordre alle forældre til at hjælpe deres børn at holde orden i og udenfor huset.

Det er blevet en stor opgave næsten hver dag at stille legeredskaber på plads og så ellers fjerne ødelagte ketsjer, fjerbolde,

bordtennisbolde og andre ting fra diverse gemmer i boldrummet.

Jeg vil på det kraftigste opfordre forældre til at hjælpe deres børn med at holde en orden så alle kan holde ud til at være her.

Vi har desværre også set en stigende tendens til at svine med den sprit vi har hængt op i aula til os alle sammen.

Den bliver hældt ud over gulvet så det bliver meget beskidt og meget fedtet så vi er nød til at vaske gulvet.

Spritten er til at beskytte os alle sammen og ikke til at lege med. Vil i forældre tage en snak med jeres børn om det.

Hvis der er forældre der har ideer til hvordan vi kommer denne tendens til livs vil vi meget gerne høre fra jer.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

Corona ?

Hej alle.

Det er desværre blevet sådan at alle brugere af huset skal bære mundbind når de færtes i huset.

Det forventer vi at alle respekterer.

 

Bestyrelsen

Nyt fra repræsentantskabsmødet.

Efterårets repræsentantskabsmøde blev afholdt den 19. september, hvor der var mødt et par håndfulde borgere op.

Kim Andreasen orienterede om det forløbne halvår, hvor der nu var indledt en dialog med Herning Kommune om det årlige tilskud og renovering af varmeanlæget. Huset har fulgt retningslinjerne under Corona epedimien og er nu igen åben for brugerne, når der tages de nødvendige foholdsregler.

Fotoklubben, motionsklubben, Mænds Mødesteder og strikkegruppen er igen kommet i gang. Institutionernes sommerophold, der tidligere var over to uger, blev i år alene til to dagarrangementer uden overnatning.

Lejrpladsen med shelterne har været velbesøgt, sikkert på grund af, at de fleste danskere holder deres ferie hjemme.

Der havde været ansøgt om nye ting til lejepladsen hos NORDEA fonden, men der var netop kommet afslag.

Der har været udskiftning i bestyrelsen, hvor suppleant, Finn de Fries er trådt ind i stedet for Jens Kauffmann.

Kasserer, Peter Arreborg gennemgik udviklingen i regnskabet fra januar, der ikke viste de store udsving. Generelt var der tilfredshed med udviklingen og det forventes at tilskuddet reguleres.

Det blev oplyst, at der er ved at dannes en gruppe, der skal virke som en form for  legepladsudvalg, så brugerne får reel indflydelse på, hvordan legepladsen og udearealet fremover skal udformes.