Kom til generalforsamlingen.

Stakroge skole, der nu hedder Aktivitetshuset afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 31. oktober kl. 19.00.

Vedtægterne skal fornyes, så de lever op til lovkravene.

Stakroge fik i 1990 overdraget skolen som en selvejende institution af Aaskov Kommune. Formålet var, at kommunen, foreningerne og borgerne frit kunne benytte den.

– Sådan fungerer den i dag, hvor alle kan benytte lokalerne.

De nuværende vedtægter lever ikke op til de krav, der stilles til en selvejende institution. Generalforsamlingen pålagde i 2015 at bestyrelsen lavede nye vedtægter og vi har siden arbejdet med det.

Trods store forhindringer undervejs er vi nået til et godt resultat.

Bestyrelsen har fået advokatfirmaet Graven Nielsen og Kokkenborg til at udfærdige et nyt sæt vedtægter, så de er juridisk korrekte.

De nye vedtægter vil sikre, at Aktivitetshuset kan fortsætte med at fungere, som borgernes og brugernes hus og fortsat udvikles, som de ønsker det.

Aktivitetshuset har lavet ansøgninger for at få del i de vindmøllepenge, der kan udbetales, når de nye møller rejses.

For at have chance for at få pengene, kræver Energinet, som bevilger pengene, at vedtægterne opfylder kravet for en selvejende institution.

Vi er blevet bekendt med, at der er kræfter, der opfordrer til at komme og stemme nej.

Vi opfordrer til, at du møder op på generalforsamlingen og får den rigtige forklaring af advokaten og at du derefter selv tager endelig stilling.

Lyt til fakta, der er rigtig og stem med hjertet.

Vi vil anbefale, at du stemmer JA. Det er det rigtige for Aktivitetshuset og for dig som bruger.

Forslaget til de nye vedtægter kan læses på www.aktivstakroge.dk/nyheder/

Tid & sted.

Aktivitetshuset Tirsdag d.31-10-2017 KL:19:00 Engebækvej 30, Stakroge.

 

 

Med venlig hilsen

 

Kim Andreasen

Formand for Aktivitetshuset.