Indlæg af Carl Otto Daniel

Forår i Aktivitetshuset og Byparken

Man mærker foråret i Aktivitetshuset og i Byparken i Stakroge. Aktivitetshuset er som andre kultursteder lukket for offentligheden, men det har ikke afholdt bestyrelsen fra at forberede huset på genåbningen. En arbejdsgruppe bestående af  bestyrelsesmedlemmerne Jens Kauffmann, Peter Arreborg og Kim Andreasen har udvidet Bogcaféen, så den virker mere spændende og der nu er plads […]

STAKROGE CYKLER – Foråret byder på cykeltur.

Stakroge Motion og Samvær har arrangeret forårets første cykeltur lørdag den 28. marts, hvor man mødes ved Aktivitetshuset, så der kan blive afgang  kl. 10:00. Den første tur bliver ikke lang, men der bliver alligevel tid til en pause undervejs, så man skal selv tage noget med til kaffepausen. Mænds Mødesteder er friske og har […]

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde. Aktivitetshuset i Stakroge afholder repræsentantskabsmøde den 27. februar 2020 kl. 19.00 i Aktivitetshusets lokaler. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Indkomne forslag. Herunder valg. 5. Valg af revisor. 6. Eventuelt. Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest den 4. februar 2020. Alle er velkomne. […]

Træn for en krone om dagen.

Træn for en krone om dagen. Ordene kommer fra Gøsta Juul, der er formand for Stakroge Motion og Samvær. Foreningen råder over et motionsrum i Aktivitetshuset i Stakroge, hvor der tillige er adgang til en idrætssal. Det koster blot 350 kr. om året at benytte trænings faciliteterne; så det er da vist tæt på at […]

TAK FOR SPONSORATET

Til lokalforeningerne i Sandet og Stakroge   Dato: 04-01-2018 Sponsorat til Lokalforeningerne i Sandet og Stakroge I forbindelse med etableringen af vindmøllerne ved Stakroge har vi oplevet en meget positivt og konstruktiv dialog med de lokale beboere omkring vindmølleprojektet. Set i lyset heraf og i forlængelse af det gode samarbejde bekræftes det hermed, at vindmølleprojektet […]

SÅ ER BANEN FRI!

Aktivitetshusets formand og pedel, Kim Andreasen, opfordrer borgerne til at benytte husets faciliteter, så man kan komme i bedre form efter den søde juletid. Henning Nyhom har for længst meldt motionsrummet klar og fra den 1. januar kl. 12 er alle velkomne til at benytte salen til badminton og andet idræt og leg. Indtil videre […]

Glædelig Jul og Godt Nytår til jer alle.

Vi fra Aktivitetshuset i Stakroge ønsker alle en glædelig Jul og et godt nytår. Tak til alle, der i årets løb har arbejdet for huset og har benyttet det. Det forgangne år har været præget af mange praktiske gøremål og det har været året, hvor huset og området er kommet rigtig i anvendelse som borgernes […]

Vedtægterne blev godkendt.

Aktivitetshuset afholdt den 31. oktober en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget til nye vedtægter blev vedtaget. Der var 81 stemmeberettigede og forslaget blev vedtaget med 55 stemmer for, 25 imod og der blev afgivet en blank stemme. Forslaget indebærer, at Aktivitetshuset nu får vedtægter, som det forudsættes for en selvejende institution. Bestyrelsen skal godkendes af brugerne, […]

Kom til generalforsamlingen.

Stakroge skole, der nu hedder Aktivitetshuset afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 31. oktober kl. 19.00. Vedtægterne skal fornyes, så de lever op til lovkravene. Stakroge fik i 1990 overdraget skolen som en selvejende institution af Aaskov Kommune. Formålet var, at kommunen, foreningerne og borgerne frit kunne benytte den. – Sådan fungerer den i dag, hvor […]