Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde.

Aktivitetshuset i Stakroge afholder repræsentantskabsmøde den 27. februar 2020 kl. 19.00 i Aktivitetshusets lokaler.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Indkomne forslag. Herunder valg.

5. Valg af revisor.

6. Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest den 4. februar 2020.

Alle er velkomne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.