repræsentantskabsmøde

Aktivitetshuset afholder repræsentantskabsmøde d.27-02-2020 kl.  19.00 i husets lokaler.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Modtagne forslag til repræsentantskabsmødet.

Fra Bestyrelsen

bestyrelsen foreslår som Dirigent : Carl Otto Daniel.

Bestyrelsen foreslår som referent:  Conny Arreborg.

Bestyrelsen foreslår til revisor: Carl Otto er på valg og han modtager gerne genvalg.

Bestyrelsen