Indlæg af Carl Otto Daniel

Træn for en krone om dagen.

Træn for en krone om dagen. Ordene kommer fra Gøsta Juul, der er formand for Stakroge Motion og Samvær. Foreningen råder over et motionsrum i Aktivitetshuset i Stakroge, hvor der tillige er adgang til en idrætssal. Det koster blot 350 kr. om året at benytte trænings faciliteterne; så det er da vist tæt på at […]

TAK FOR SPONSORATET

Til lokalforeningerne i Sandet og Stakroge   Dato: 04-01-2018 Sponsorat til Lokalforeningerne i Sandet og Stakroge I forbindelse med etableringen af vindmøllerne ved Stakroge har vi oplevet en meget positivt og konstruktiv dialog med de lokale beboere omkring vindmølleprojektet. Set i lyset heraf og i forlængelse af det gode samarbejde bekræftes det hermed, at vindmølleprojektet […]

SÅ ER BANEN FRI!

Aktivitetshusets formand og pedel, Kim Andreasen, opfordrer borgerne til at benytte husets faciliteter, så man kan komme i bedre form efter den søde juletid. Henning Nyhom har for længst meldt motionsrummet klar og fra den 1. januar kl. 12 er alle velkomne til at benytte salen til badminton og andet idræt og leg. Indtil videre […]

Glædelig Jul og Godt Nytår til jer alle.

Vi fra Aktivitetshuset i Stakroge ønsker alle en glædelig Jul og et godt nytår. Tak til alle, der i årets løb har arbejdet for huset og har benyttet det. Det forgangne år har været præget af mange praktiske gøremål og det har været året, hvor huset og området er kommet rigtig i anvendelse som borgernes […]

Vedtægterne blev godkendt.

Aktivitetshuset afholdt den 31. oktober en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget til nye vedtægter blev vedtaget. Der var 81 stemmeberettigede og forslaget blev vedtaget med 55 stemmer for, 25 imod og der blev afgivet en blank stemme. Forslaget indebærer, at Aktivitetshuset nu får vedtægter, som det forudsættes for en selvejende institution. Bestyrelsen skal godkendes af brugerne, […]

Kom til generalforsamlingen.

Stakroge skole, der nu hedder Aktivitetshuset afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 31. oktober kl. 19.00. Vedtægterne skal fornyes, så de lever op til lovkravene. Stakroge fik i 1990 overdraget skolen som en selvejende institution af Aaskov Kommune. Formålet var, at kommunen, foreningerne og borgerne frit kunne benytte den. – Sådan fungerer den i dag, hvor […]

NU KAN MAN RO I AKTIVITETSHUSET

NU KAN DU RO I AKTIVITETSHUSET                                                           Nu kan brugerne af motionsrummet få en tur i en romaskine. Der er blevet sponseret en rigtig fin maskine, som […]

Værkstedet er åbent

          Henning Nyholm og Kim Andreasen tjekker værkstedet. Nu er alle velkommen til at benytte den tidligere sløjdsal i Aktivitetshuset. Lokalet er nu blevet til Værkstedet, hvor der kan arbejdes med træ, men også med f. eks. metal, glas og ler. Der er blevet ryddet op og man forventer, at der […]

Plads til heste

Der har længe været talt om, at placere nogle indhegninger til heste ved området ved lejrpladsen. Nu er området ved at blive gjort klar. Der bliver ryddet bevoksning og dyngen med grene, jord og trærødder er blevet fjernet. Der bliver klargjort et areal, så der bliver plads til to indhegninger på mindst 8 x 8 […]

Aktivitetshuset på vej med nye vedtægter.

Aktivitetshuset blev på generalforsamlingen i 2015 opfordret til at revidere vedtægterne. I de nuværende optræder børneinstitutionen og der savnes en mere overskuelig opstilling af punkterne. Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe, der fik lavet en aftale med kommunaldirektøren om, at man kunne indsende det foreløbige forslag, så kommunens jurist kunne se på det, inden man lokalt skulle […]