Repræsentantskabsmøde D. 30-06-2021

Så prøver vi sørme.

Vi indkalder til repræsentantskabsmøde d.30-06-2021. i husets lokaler.

Forslag til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest D. 07-06-2021.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Den endelige dagsorden  og tid bekendtgøres senest 2 uger før mødet på vores hjemmeside.

Vi vil komme til at mangle et par bestyrelsesmedlemmer så hvis der er nogle der har lyst til at være aktiv i huset

kan man rette henvendelse til en fra den nuværende bestyrelse.

I er også velkommen til at tage kontakt hvis i er i tvivl om hvad det indebære at sidde i bestyrelsen, så kan vi få en snak om det.

Venlig hilsen

Bestyrelsen