nye vedtægter til godkendelse ved ekstraordinær generalforsamling d. 31-10-2017

Den selvejende institution Stakroge skole har nu fået udarbejdet forslag til nye vedtægter ogde er vedtaget på bestyrelsesmøde den 7. oktober 2017.

Vedtægterne har  været undervejs i en lang periode og bestyrelsen valgte at indrage et advokatfirma i udarbejdelsen for at sikre fuldstændige korrekte vedtægter.

Søren Kokkenborg fra Graven Nielsen & Kokkenborg har stået for arbejdet og har udarbejdet vedtægterne,s¨de nu er fyldestgørendene for en selvejende institution.

forslaget kommer til endelig vedtagelse den 31. oktober på en ekstraordinær generalforsamling, hvorefter Herning Kommune skal godkende dem.

Bestyrelsen anbefaler, at man møder op og stemmer for vedtægterne, så der kan blive ro og sikkerhed om institutionens videre arbejde.

Det er endvidere nødvendigt med nye vedtægter, hvor formålsparagraffen er mere klar.den nuværende ordlyd kan ikke godkendes ved udbetaling af VE midler og andre fonde.

Da aktivitetshuset har ansøgninger på vej for over 400.ooo kr.fra det kommende vindmølleområde i Felding mose, er det vigtigt at vedtægterne kan vedtages nu, så de kan være færdige inden tilskuddet stopper.

 

Nye Vedtægter. Tryk på linket.

vedtægter