Repræsentantskabsmøde

                                   INFO.

Aktivitetshuset  Stakroge  Skole

 

indkalder hermed til repræsentantskabsmøde den. 30.06-2021 kl.19,00 på  Stakroge skole.

Indkaldelse og dagsorden ifølge vedtægter.

P.1.  Valg af dirigent og referent.

P.2  Bestyrelsen aflægger beretning

P.3  Fremlæggelse af regnskab.

P.4.  Behandling af indkomne forslag herunder valg til bestyrelse.

Bestyrelsen vil høre repræsentantskabet om en video overvågning af

Aula, gymnastiksal og området ved grillhytten.

Peter Arreborg ønsker at  udtræde af bestyrelsen.

Jens Kauffmann trak sig i 2020.

Så vi mangler 2 bestyrelsesmedlemmer og 1supplant.

P.5. Valg af 1 revisor.

P.6. Eventuelt

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen.