Kom til generalforsamlingen.

Stakroge skole, der nu hedder Aktivitetshuset afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 31. oktober kl. 19.00.

Vedtægterne skal fornyes, så de lever op til lovkravene.

Stakroge fik i 1990 overdraget skolen som en selvejende institution af Aaskov Kommune. Formålet var, at kommunen, foreningerne og borgerne frit kunne benytte den.

– Sådan fungerer den i dag, hvor alle kan benytte lokalerne.

De nuværende vedtægter lever ikke op til de krav, der stilles til en selvejende institution. Generalforsamlingen pålagde i 2015 at bestyrelsen lavede nye vedtægter og vi har siden arbejdet med det.

Trods store forhindringer undervejs er vi nået til et godt resultat.

Bestyrelsen har fået advokatfirmaet Graven Nielsen og Kokkenborg til at udfærdige et nyt sæt vedtægter, så de er juridisk korrekte.

De nye vedtægter vil sikre, at Aktivitetshuset kan fortsætte med at fungere, som borgernes og brugernes hus og fortsat udvikles, som de ønsker det.

Aktivitetshuset har lavet ansøgninger for at få del i de vindmøllepenge, der kan udbetales, når de nye møller rejses.

For at have chance for at få pengene, kræver Energinet, som bevilger pengene, at vedtægterne opfylder kravet for en selvejende institution.

Vi er blevet bekendt med, at der er kræfter, der opfordrer til at komme og stemme nej.

Vi opfordrer til, at du møder op på generalforsamlingen og får den rigtige forklaring af advokaten og at du derefter selv tager endelig stilling.

Lyt til fakta, der er rigtig og stem med hjertet.

Vi vil anbefale, at du stemmer JA. Det er det rigtige for Aktivitetshuset og for dig som bruger.

Forslaget til de nye vedtægter kan læses på www.aktivstakroge.dk/nyheder/

Tid & sted.

Aktivitetshuset Tirsdag d.31-10-2017 KL:19:00 Engebækvej 30, Stakroge.

 

 

Med venlig hilsen

 

Kim Andreasen

Formand for Aktivitetshuset.

formandsskifte.

Da vores formand Henning Nyholm har været udsat for trusler fra borgere i byen,har han valgt at trække sig fra bestyrelsen.

Næstformand Kim Andreasen tiltræder som fungerende formand indtil videre.

nye vedtægter til godkendelse ved ekstraordinær generalforsamling d. 31-10-2017

Den selvejende institution Stakroge skole har nu fået udarbejdet forslag til nye vedtægter ogde er vedtaget på bestyrelsesmøde den 7. oktober 2017.

Vedtægterne har  været undervejs i en lang periode og bestyrelsen valgte at indrage et advokatfirma i udarbejdelsen for at sikre fuldstændige korrekte vedtægter.

Søren Kokkenborg fra Graven Nielsen & Kokkenborg har stået for arbejdet og har udarbejdet vedtægterne,s¨de nu er fyldestgørendene for en selvejende institution.

forslaget kommer til endelig vedtagelse den 31. oktober på en ekstraordinær generalforsamling, hvorefter Herning Kommune skal godkende dem.

Bestyrelsen anbefaler, at man møder op og stemmer for vedtægterne, så der kan blive ro og sikkerhed om institutionens videre arbejde.

Det er endvidere nødvendigt med nye vedtægter, hvor formålsparagraffen er mere klar.den nuværende ordlyd kan ikke godkendes ved udbetaling af VE midler og andre fonde.

Da aktivitetshuset har ansøgninger på vej for over 400.ooo kr.fra det kommende vindmølleområde i Felding mose, er det vigtigt at vedtægterne kan vedtages nu, så de kan være færdige inden tilskuddet stopper.

 

Nye Vedtægter. Tryk på linket.

vedtægter

NU KAN MAN RO I AKTIVITETSHUSET

NU KAN DU RO I AKTIVITETSHUSET

                                                         
Nu kan brugerne af motionsrummet få en tur i en romaskine. Der er blevet sponseret en rigtig fin maskine, som lige er blevet stillet ind i rummet. Den skal placeres helt rigtig, men kan allerede benyttes. Hjemmesiden mødte Nikolaj Jørgensen, der var i færd med at træne og han gav lige en opvisning på maskineriet til ære for fotografen.
Dzesika Kalve skulle også prøve, men skulle lige afslutte træningen på motionscyklen først.
Motionsrummet er blevet sponseret mange ting og denne gang var det Birgitte og Michael Risbjerg Amstrup, der var de glade givere.
Henning Nyholm og Kim Andreasen fra Aktivitetshuset mødte op for at takke og for at hjælpe med at bære maskinen ind. De blev dog overhalet af de friske givere, som selv baksede den  ind.

Værkstedet er åbent

         

Henning Nyholm og Kim Andreasen tjekker værkstedet.

Nu er alle velkommen til at benytte den tidligere sløjdsal i Aktivitetshuset. Lokalet er nu blevet til Værkstedet, hvor der kan arbejdes med træ, men også med f. eks. metal, glas og ler.

Der er blevet ryddet op og man forventer, at der hen ad vejen kommer flere arbejdsborde og mere værktøj. Formand, Henning Nyholm og pedel, Kim Andreasen har lige været forbi for at give grønt lys til, at nu kan brugerne komme. Er der nogen, der har noget værktøj, som de vil donere, er de velkommen til at komme med det.

Hvordan lokalet bliver endelig indrettet, aftales med brugerne og er afhængig af, hvad brugerne vil arbejde med.

Sidste vinter var der lavet så meget plads, at en enkelt bruger kunne arbejde med et større projekt, nu kan hele lokalet anvendes og det giver bedre muligheder.

Aktivitetshusets store lokaler rummer nu idræts sal, fotoklub, multirum, køkken, motionslokale og nu værksted. Derudover er der en garderobe, ligesom der er et kombineret kontor og mødelokale, hvor man kan holde bestyrelsesmøder. De tidligere lærerværelser og kontorer, som er tre mindre lokaler, bliver indtil videre kun anvendt til opbevaring.

Plads til heste

Der har længe været talt om, at placere nogle indhegninger til heste ved området ved lejrpladsen. Nu er området ved at blive gjort klar. Der bliver ryddet bevoksning og dyngen med grene, jord og trærødder er blevet fjernet. Der bliver klargjort et areal, så der bliver plads til to indhegninger på mindst 8 x 8 meter og med en meters mellemrum. Hegnet skal laves i træ, så foldene altid står klar. Aktivitetshuset har endnu ikke afsat penge til materialerne, men klargør alene pladsen nu.

Det anslås, at et hegn vil koste ca. 100 kr. pr. meter, så projektet løber op i omkring 8000 kr. inklusive beslag til låger m.m. for de to folde.

 

Aktivitetshuset på vej med nye vedtægter.

Aktivitetshuset blev på generalforsamlingen i 2015 opfordret til at revidere vedtægterne. I de nuværende optræder børneinstitutionen og der savnes en mere overskuelig opstilling af punkterne.

Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe, der fik lavet en aftale med kommunaldirektøren om, at man kunne indsende det foreløbige forslag, så kommunens jurist kunne se på det, inden man lokalt skulle arbejde videre med dem. Kommunen lod sig dog påvirke af nogle borgers henvendelser og forløbet stoppede.

Nu har bestyrelsen besluttet at arbejdsgruppen genoptager sit arbejde og der er lavet aftale med et advokatfirma, der skal sikre, at det juridiske er helt i orden. De gamle vedtægter, forslaget og skødet er blevet sendt til advokaten, der herefter tager over. Det endelige forslag bliver derefter behandlet på et bestyrelsesmøde inden det sendes til godkendelse for generalforsamlingen. Når de er vedtaget lokal, videresendes de til Herning Kommune til endelig godkendelse.

Aktivitetshuset havde søgt om tilskud fra nogle VE midler fra Assing og Sunds. Chancerne var små, på grund af den lange afstand. Det fremgik dog også, at man fandt, at vedtægterne og især formålsparagraffen ikke opfylder de krav, som den grønne fond stiller.

Så selv om ansøgningen ikke kastede penge af sig, var det dog positivt, at Aktivitetshuset fik lejlighed til at ændre formålsparagraffen. Det kan således ikke bliver den årsag, der kan bevirke, at den næste, store ansøgning bliver afvist.

Arbejdsgruppen har nu indflettet en mere fyldig formålsparagraf, som nu kan komme til at indgå i vedtægterne.

Der er ingen fast aftale om, hvornår vedtægterne kan komme på generalforsamlingerne, men hvis der kan søges om vindmøllepenge omkring årsskiftet, skulle det kunne lade sig gøre.

bogbyttecafe

På billedet ses Aktivitetshusets pedel, Kim Andreasen med ny sommerlæsning til borgerne.

I Aktivitetshuset glæder man sig over, at kunne tilbyde byens borgere og gæster ny sommerlæsning i Bog Cafèen. Kim Andreasen har netop modtaget nogle poser med nye bøger og er ved at gøre klar, så de læselystne kan finde en god bog. Bog Caféens princip er, at man tager de bøger, man har brug for og samtidig aflever det samme antal, så der også er læsestof til andre.
Kim Andreasen kan fortælle, at der faktisk er en del brugere og at der kommer langt flere bøger ind på hylderne, end der bliver hentet. Så er der lidt sorteringsarbejde, hvor fagbøger og lignende går videre til genbrug.
Man er velkommen til at kikke ind og man kan sætte sig ved bordet, så man i ro og mag kan se bøgerne igennem.

Pedel, Kim Andreasen fortæller, at Bog Cafèen, idrætssalen og udearealet hjertens gerne må benyttes og han anbefaler, at man prøver byens teltplads af. Der er brænde og man må gerne lave bål.
Hvis man vil holde et udendørs grill arrangement, sætter Kim gerne grillen frem, når blot det er aftalt i forvejen.
Så rigtig god sommer til alle. – Nyd byens teltplads eller tag en bog med i bagagen på sommerferien.

gaver til aktivitetshuset

 

Formand, Henning Nyholm takker på bestyrelsens vegne.

Jeg vil fra Aktivitetshuset sige tak for de mange gaver, vi har modtaget i anledning af indvielsen og ibrugtagningen af vor bypark. Mange af giverne deltog i indvielsen og jeg var glad for at kunne takke dem.

Der har været spurgt til, hvad Aktivitetshuset fik i gave og hvad, pengene skal bruges til. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at sige tak til de, vi ikke fik takket på selve dagen. Aktivitetshuset er overvældet over gaverne og vil bruge pengene på at forskønne legepladsen og udearealet.

Vi er så småt i gang med at forbedre forholdene på legepladsen, så gaverne er med til, at vi kan fortsætte arbejdet og komme videre.

Tak for gaverne til:

Jytte og Jon Grambow, tøndegrill.

Inge Ørsøe Møller, graveret glas lysestage.

Strikkeklubben, 3000 kr.

Stakroge Beboer-og Kulturhus, Stakroge Borger- og Idrætsforening og Poolhuset, gavekort 500 kr.

Stakroge Fotoklub, 1500 kr.

Danske Seniorer Stakroge, 500 kr.

Birte Hansen, 200 kr.

Madlavningsholdet for mænd, køkkenudstyr.

Stakroge Genbrug, bord-bænkesæt.

 

På bestyrelsens vegne.

Henning Nyholm

byparken er blevet indviet

Stakroge fik lørdag den 29. april 2017 indviet Byparken, så området med lejrplads og shelter nu kan benyttes.

Der var åbent hus i Aktivitetshuset og det sidste træ blev plantet i byparken.

Mange af byens borgere overværede indvielsen, hvor formanden for Aktivitetshuset, Henning Nyholm bød velkommen og takkede alle de frivillige, der har været med til at omdanne den tidligere skole til byens Aktivitetshus og har fyldt det med liv.

Der var en særlig velkomst til borgmester, Lars Krarup, der havde taget turen til Stakroge for at indvie byparken.

Henning Nyholm rettede en tak til Herning Kommune, der havde støttet projektet med midler fra borgersamarbejdspuljen og takkede de mange ildsjæle, der har stillet deres arbejdskraft til rådighed og stadigvæk gør det.

– Det er et skulderklap til de mange ildsjæle og det frivillige arbejde, at borgmesteren kommer her og bakker op om arrangementet, pointerede Henning Nyholm.

Lars Krarup takkede for invitationen til at komme til Herning Kommunes absolutte sydspids. Der er relativ mange kilometer til Herning, men det er indtrykket, at det blot ansporer borgerne til at gøre en ekstra indsats. Han roste i sin tale det store arbejde, der er lagt i projektet og takkede borgerne for indsatsen.

– Projektet her i dag er endnu et lysende eksempel på den iværksætter-ånd og den stærke drivkraft, der trives på Herning-egnen. Det er nærmest en del af vor DNA. Og godt for det. I vores del af landet kommer tingene sjældent af sig selv. Vi er vant til at skulle yde en indsats, arbejde hårdt og målrettet, for at nå de mål, vi gerne vil. Det handler også om, at kommunen som institution ikke skal løse alt. Frivillige kræfter kan gøre en kæmpe forskel, når tingene skal løses i et nærområde, for eksempel.

Lars Krarup var imponeret over alt det, som var blevet sat i gang og realiseret omkring det, der engang var skole. Han bemærkede, at han ikke blot skulle plante et træ, men plante borgmester bøgen, hvilket han var beæret over.

Det var første gang i de 16 år, han havde været borgmester, at der var noget, der var blevet opkaldt efter hans virke.

Blomsterpigen Cecilie Nyholm overrakte en flot buket til borgmesteren, der bagefter blev vist rundt i byparken og i Aktivitetshuset.

Lars Krarup var især meget imponeret over besøget i Stakroge Fotoklubs lokaler, hvor der er ophængt nogle af de fotos, der anvendes på klubbens udstillinger.

Der var mødt omkring 80 borgere op til plantningen af borgmester bøgen og endnu flere benyttede dagen til at se området og Aktivitetshusets lokaler.