SÅ ER BANEN FRI!

Aktivitetshusets formand og pedel, Kim Andreasen, opfordrer borgerne til at benytte husets faciliteter, så man kan komme i bedre form efter den søde juletid.

Henning Nyhom har for længst meldt motionsrummet klar og fra den 1. januar kl. 12 er alle velkomne til at benytte salen til badminton og andet idræt og leg. Indtil videre er det helt OK blot at komme, når man har lyst og sætte nettet op og spille badminton.

Der er allerede nogle faste brugere og hvis det viser sig, at interessen bliver større, bliver der nok en ordning med faste tider, for de der vil. Andre skal stadig kunne komme og spille, hvis banen er ledig.

Aktivitetshuset vil gerne tilgodese de faste brugere, så de kan regne med, at de kan spille som hidtil.

Der er købt et nyt net og pedellen vil se på, om der kan laves nogle stropper eller lignende, så det bliver mere enkelt at sætte op og tage ned igen.

Hvis det går som forventet, bliver der i den stille tid til sommer opsat nyt loft og ny, tidssvarende belysning.

Der er ingen undskyldning for Stakroges borgere for ikke at komme i bedre form, fortæller Kim Andreasen.

Vi har faciliteterne og byder alle velkommen!

Glædelig Jul og Godt Nytår til jer alle.

Vi fra Aktivitetshuset i Stakroge ønsker alle en glædelig Jul og et godt nytår.

Tak til alle, der i årets løb har arbejdet for huset og har benyttet det.

Det forgangne år har været præget af mange praktiske gøremål og det har været året, hvor huset og området er kommet rigtig i anvendelse som borgernes sted.

Vi oplever, at de mange mulighederne er blevet modtaget særdeles positivt. Hver dag møder vi mange, glade brugere af huset.

Vi forventer, at det kommende år bliver mindst lige så travlt.

Aktivitetshuset har sendt ansøgninger til kommunen og om del af vindmøllepengene og bliver indstillingerne fulgt, bliver der gennemført mange nye ting.

Der kommer en helt ny bålhytte, som tillige kan benyttes som madpakkehus af de børneinstitutioner, der kommer om sommeren. Der bliver 8 nye bordbænkesæt, som skal bruges i og omkring hytten.

Lejrpladsen får 3 nye shelters og 2 hestefolde, så rytterne får bedre vilkår.

Aktivitetshusets energirenovering fortsætter. Der opsættes et solcelleanlæg på taget og det forventes, at den sidste del af varmesystemet bliver udskiftet, så alt bliver nyt.

I idrætssalen kommer der nyt loft og bedre belysning.

Driften og de nye tiltag i 2018 løber op i over 800.000 kr. som kommer alle i byen til gode.

Nu afventer vi de endelige tilsagn og vil i foråret begynde at gør de første forberedelser, så vi bliver klar til de store opgaver.

Bestyrelsen har som opgave at stille faciliteterne til rådighed for borgerne og lægger mange kræfter i opgaven. Så er det op til brugerne at få noget ud af de gode muligheder.

Bestyrelsen hører gerne, hvis der er nye ønsker og ideer.

Det er borgernes hus og huset skal udvikles og anvendes efter borgernes ønsker.

Velkommen i Aktivitetshuset til alle – også i de nye år.

Kim Andreasen

Fungerende formand.

 

På fotoet ses Kim Andreasen, der er glad over udsigten til de mange nye ting i 2018.

På det næste foto ses Peter Arreborg, Mathilde Sørensen, Jens Kauffmann og Kim Andreasen, der er nogle af de aktive i Aktivitetshuset og står bag den gode udvikling.

Det er Conny Arreborg, der er mester for optagelserne og Peter Arreborg, der har været jule-kreativ.

                                

Vedtægterne blev godkendt.

Aktivitetshuset afholdt den 31. oktober en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget til nye vedtægter blev vedtaget.

Der var 81 stemmeberettigede og forslaget blev vedtaget med 55 stemmer for, 25 imod og der blev afgivet en blank stemme.

Forslaget indebærer, at Aktivitetshuset nu får vedtægter, som det forudsættes for en selvejende institution.

Bestyrelsen skal godkendes af brugerne, som fremover kommer til at udgøre repræsentantskabet.

Den selvejende institutions eneste opgave er at sikre, at huset og omgivelserne bliver vedligeholdt og kan stilles til rådighed for brugerne som det er beskrevet i skødet og i vedtægterne.

Det er ikke institutionens opgave at afholde arrangementer eller fester, ud over det, der kræves i henhold til vedtægterne.

Man kan naturligvis lave et årligt hyggearrangement for de, der udfører frivilligt arbejde eller man kan f. eks. fejre indvielse af en ny bålhytte eller lignende.

Aktivitetshuset stiller ikke lokaler til rådighed for familiefester.

Man er velkommen til at mødes til arrangementer som tidligere elev på skolen og til aktivitetsdage og lignende.

Bestyrelsen vil på næste møde drøfte det videre forløb, herunder hvordan de mange brugere kan gå sammen, så benyttelsen af faciliteterne kan blive koordineret og endnu mere udbredt.

Det store fremmøde på generalforsamlingen er et godt grundlag for at samle et repræsentantskab, der kan få indflydelse på Aktivitetshuset videre udvikling som borgernes hus.

Tak til alle jer, der mødte op på generalforsamlingen.

Kim Andreasen

Fungerende formand

Kom til generalforsamlingen.

Stakroge skole, der nu hedder Aktivitetshuset afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 31. oktober kl. 19.00.

Vedtægterne skal fornyes, så de lever op til lovkravene.

Stakroge fik i 1990 overdraget skolen som en selvejende institution af Aaskov Kommune. Formålet var, at kommunen, foreningerne og borgerne frit kunne benytte den.

– Sådan fungerer den i dag, hvor alle kan benytte lokalerne.

De nuværende vedtægter lever ikke op til de krav, der stilles til en selvejende institution. Generalforsamlingen pålagde i 2015 at bestyrelsen lavede nye vedtægter og vi har siden arbejdet med det.

Trods store forhindringer undervejs er vi nået til et godt resultat.

Bestyrelsen har fået advokatfirmaet Graven Nielsen og Kokkenborg til at udfærdige et nyt sæt vedtægter, så de er juridisk korrekte.

De nye vedtægter vil sikre, at Aktivitetshuset kan fortsætte med at fungere, som borgernes og brugernes hus og fortsat udvikles, som de ønsker det.

Aktivitetshuset har lavet ansøgninger for at få del i de vindmøllepenge, der kan udbetales, når de nye møller rejses.

For at have chance for at få pengene, kræver Energinet, som bevilger pengene, at vedtægterne opfylder kravet for en selvejende institution.

Vi er blevet bekendt med, at der er kræfter, der opfordrer til at komme og stemme nej.

Vi opfordrer til, at du møder op på generalforsamlingen og får den rigtige forklaring af advokaten og at du derefter selv tager endelig stilling.

Lyt til fakta, der er rigtig og stem med hjertet.

Vi vil anbefale, at du stemmer JA. Det er det rigtige for Aktivitetshuset og for dig som bruger.

Forslaget til de nye vedtægter kan læses på www.aktivstakroge.dk/nyheder/

Tid & sted.

Aktivitetshuset Tirsdag d.31-10-2017 KL:19:00 Engebækvej 30, Stakroge.

 

 

Med venlig hilsen

 

Kim Andreasen

Formand for Aktivitetshuset.

formandsskifte.

Da vores formand Henning Nyholm har været udsat for trusler fra borgere i byen,har han valgt at trække sig fra bestyrelsen.

Næstformand Kim Andreasen tiltræder som fungerende formand indtil videre.

nye vedtægter til godkendelse ved ekstraordinær generalforsamling d. 31-10-2017

Den selvejende institution Stakroge skole har nu fået udarbejdet forslag til nye vedtægter ogde er vedtaget på bestyrelsesmøde den 7. oktober 2017.

Vedtægterne har  været undervejs i en lang periode og bestyrelsen valgte at indrage et advokatfirma i udarbejdelsen for at sikre fuldstændige korrekte vedtægter.

Søren Kokkenborg fra Graven Nielsen & Kokkenborg har stået for arbejdet og har udarbejdet vedtægterne,s¨de nu er fyldestgørendene for en selvejende institution.

forslaget kommer til endelig vedtagelse den 31. oktober på en ekstraordinær generalforsamling, hvorefter Herning Kommune skal godkende dem.

Bestyrelsen anbefaler, at man møder op og stemmer for vedtægterne, så der kan blive ro og sikkerhed om institutionens videre arbejde.

Det er endvidere nødvendigt med nye vedtægter, hvor formålsparagraffen er mere klar.den nuværende ordlyd kan ikke godkendes ved udbetaling af VE midler og andre fonde.

Da aktivitetshuset har ansøgninger på vej for over 400.ooo kr.fra det kommende vindmølleområde i Felding mose, er det vigtigt at vedtægterne kan vedtages nu, så de kan være færdige inden tilskuddet stopper.

 

Nye Vedtægter. Tryk på linket.

vedtægter

NU KAN MAN RO I AKTIVITETSHUSET

NU KAN DU RO I AKTIVITETSHUSET

                                                         
Nu kan brugerne af motionsrummet få en tur i en romaskine. Der er blevet sponseret en rigtig fin maskine, som lige er blevet stillet ind i rummet. Den skal placeres helt rigtig, men kan allerede benyttes. Hjemmesiden mødte Nikolaj Jørgensen, der var i færd med at træne og han gav lige en opvisning på maskineriet til ære for fotografen.
Dzesika Kalve skulle også prøve, men skulle lige afslutte træningen på motionscyklen først.
Motionsrummet er blevet sponseret mange ting og denne gang var det Birgitte og Michael Risbjerg Amstrup, der var de glade givere.
Henning Nyholm og Kim Andreasen fra Aktivitetshuset mødte op for at takke og for at hjælpe med at bære maskinen ind. De blev dog overhalet af de friske givere, som selv baksede den  ind.

Værkstedet er åbent

         

Henning Nyholm og Kim Andreasen tjekker værkstedet.

Nu er alle velkommen til at benytte den tidligere sløjdsal i Aktivitetshuset. Lokalet er nu blevet til Værkstedet, hvor der kan arbejdes med træ, men også med f. eks. metal, glas og ler.

Der er blevet ryddet op og man forventer, at der hen ad vejen kommer flere arbejdsborde og mere værktøj. Formand, Henning Nyholm og pedel, Kim Andreasen har lige været forbi for at give grønt lys til, at nu kan brugerne komme. Er der nogen, der har noget værktøj, som de vil donere, er de velkommen til at komme med det.

Hvordan lokalet bliver endelig indrettet, aftales med brugerne og er afhængig af, hvad brugerne vil arbejde med.

Sidste vinter var der lavet så meget plads, at en enkelt bruger kunne arbejde med et større projekt, nu kan hele lokalet anvendes og det giver bedre muligheder.

Aktivitetshusets store lokaler rummer nu idræts sal, fotoklub, multirum, køkken, motionslokale og nu værksted. Derudover er der en garderobe, ligesom der er et kombineret kontor og mødelokale, hvor man kan holde bestyrelsesmøder. De tidligere lærerværelser og kontorer, som er tre mindre lokaler, bliver indtil videre kun anvendt til opbevaring.

Plads til heste

Der har længe været talt om, at placere nogle indhegninger til heste ved området ved lejrpladsen. Nu er området ved at blive gjort klar. Der bliver ryddet bevoksning og dyngen med grene, jord og trærødder er blevet fjernet. Der bliver klargjort et areal, så der bliver plads til to indhegninger på mindst 8 x 8 meter og med en meters mellemrum. Hegnet skal laves i træ, så foldene altid står klar. Aktivitetshuset har endnu ikke afsat penge til materialerne, men klargør alene pladsen nu.

Det anslås, at et hegn vil koste ca. 100 kr. pr. meter, så projektet løber op i omkring 8000 kr. inklusive beslag til låger m.m. for de to folde.

 

Aktivitetshuset på vej med nye vedtægter.

Aktivitetshuset blev på generalforsamlingen i 2015 opfordret til at revidere vedtægterne. I de nuværende optræder børneinstitutionen og der savnes en mere overskuelig opstilling af punkterne.

Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe, der fik lavet en aftale med kommunaldirektøren om, at man kunne indsende det foreløbige forslag, så kommunens jurist kunne se på det, inden man lokalt skulle arbejde videre med dem. Kommunen lod sig dog påvirke af nogle borgers henvendelser og forløbet stoppede.

Nu har bestyrelsen besluttet at arbejdsgruppen genoptager sit arbejde og der er lavet aftale med et advokatfirma, der skal sikre, at det juridiske er helt i orden. De gamle vedtægter, forslaget og skødet er blevet sendt til advokaten, der herefter tager over. Det endelige forslag bliver derefter behandlet på et bestyrelsesmøde inden det sendes til godkendelse for generalforsamlingen. Når de er vedtaget lokal, videresendes de til Herning Kommune til endelig godkendelse.

Aktivitetshuset havde søgt om tilskud fra nogle VE midler fra Assing og Sunds. Chancerne var små, på grund af den lange afstand. Det fremgik dog også, at man fandt, at vedtægterne og især formålsparagraffen ikke opfylder de krav, som den grønne fond stiller.

Så selv om ansøgningen ikke kastede penge af sig, var det dog positivt, at Aktivitetshuset fik lejlighed til at ændre formålsparagraffen. Det kan således ikke bliver den årsag, der kan bevirke, at den næste, store ansøgning bliver afvist.

Arbejdsgruppen har nu indflettet en mere fyldig formålsparagraf, som nu kan komme til at indgå i vedtægterne.

Der er ingen fast aftale om, hvornår vedtægterne kan komme på generalforsamlingerne, men hvis der kan søges om vindmøllepenge omkring årsskiftet, skulle det kunne lade sig gøre.