STAKROGE CYKLER – Foråret byder på cykeltur.

Stakroge Motion og Samvær har arrangeret forårets første cykeltur lørdag den 28. marts, hvor man mødes ved Aktivitetshuset, så der kan blive afgang  kl. 10:00.

Den første tur bliver ikke lang, men der bliver alligevel tid til en pause undervejs, så man skal selv tage noget med til kaffepausen. Mænds Mødesteder er friske og har besluttet, at man vil deltage med et hold for at styrke sammenholdet og samtidig få motion og en god naturoplevelse.

Hvis cyklen trænger til at blive klargjort, indretter Gösta Juul et midlertidigt cykelværksted i Aktivitetshuset onsdag den 18. marts fra kl. 19:00.

repræsentantskabsmøde

Aktivitetshuset afholder repræsentantskabsmøde d.27-02-2020 kl.  19.00 i husets lokaler.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Modtagne forslag til repræsentantskabsmødet.

Fra Bestyrelsen

bestyrelsen foreslår som Dirigent : Carl Otto Daniel.

Bestyrelsen foreslår som referent:  Conny Arreborg.

Bestyrelsen foreslår til revisor: Carl Otto er på valg og han modtager gerne genvalg.

Bestyrelsen

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde.

Aktivitetshuset i Stakroge afholder repræsentantskabsmøde den 27. februar 2020 kl. 19.00 i Aktivitetshusets lokaler.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Indkomne forslag. Herunder valg.

5. Valg af revisor.

6. Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest den 4. februar 2020.

Alle er velkomne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Aktivitetshuset ønsker godt nytår

Aktivitetshuset ønsker alle brugere, venner af huset og alle byens borgere et godt nytår.

Og så vil jeg lige her på falderebet huske alle på SMS klubbens arrangement Nytårdag d. 01-01-2020 med en lille gå/løbetur.

Der er også  nytårskur kl. 13.00 d. 01-01-2020 i pagoden med nytårstale af Winnie Borbjerg og varme pølser.

Håber i alle må komme godt ind i det nye år

Hilsen

Formanden

PS: husk at huset er låst af fra d.31-12-2019 ca. kl. 16.00 til d.01-01-2020 kl. ca 09.00

 

Glædelig Jul

Hej Alle

Aktivitetshuset ønsker alle familier  venner og brugere af huset en glædelig jul.

Håber at se jer alle friske i det nye år.

Vi vil igen i år lukke Aktivitetshuset d. 31-12-2019 og åbne igen d. 01-01-2020  kl 9.00.

På vegne af bestyrelsen

Kim

PS: Huske at SMS klubben har lavet en frisk gå/løbetur D.01-01 Fra kl. 11-00 – 13.00

Der er lavet flere ruter som er vist i aktivitetshuset hvorfra løbet starter og slutter.

Og så har vi  Nytårskur med en pølse og en kop kaffe kl. 13.00 i Pagoden.

Nytårstaler er i år Winnie Borbjerg.

 

Træn for en krone om dagen.

Træn for en krone om dagen.

Ordene kommer fra Gøsta Juul, der er formand for Stakroge Motion og Samvær. Foreningen råder over et motionsrum i Aktivitetshuset i Stakroge, hvor der tillige er adgang til en idrætssal.

Det koster blot 350 kr. om året at benytte trænings faciliteterne; så det er da vist tæt på at være en krone om dagen, smiler Gøsta Juul.

Foreningen har omkring 20 medlemmer. Nogle træner periodevis, men andre kommer der næsten dagligt. Gøsta Juul fortæller, at der lige nu kommer en del og at man forventer stort rykind efter nytåret.

Det har vist sig, at der også er interesse for kampsport, så der er lige blevet investeret i noget udstyr. Hoven Judo Klub vil donere en brugt træningsmåtte, så man om kort tid kan begynde med træningen i idrætsalen.

Stakroge Motion og Samvær har kun fungeret som forening i kort tid, hvorfor der stadig er nogle organisatoriske forhold, der skal afklares.

Foreningens vedtægter er blevet præsenteret for kommunen, hvorefter de skal justeres, så de opfylder alle krav. Bestyrelsen er klar til at gå i gang med arbejdet, så resultatet kan forelægges på næste generalforsamling. Man går nok også i gang med at indhente forslag fra medlemmerne til nye aktiviteter omkring samvær. Her er der frit slag, så bestyrelsen håber på, at der bliver noget at vælge imellem.

Gøsta Juul fortæller, at der er et godt samarbejde med Aktivitetshusets bestyrelse.

Der har været talt om at ændre lokalerne og måske inddrage noget af gangarealet. Hvordan det bliver, er ikke bestemt endnu, men Stakroge Motion og Samvær er frisk på at være med til at gøre lokalerne mere spændende. Gøsta Juul ser frem til, at der blandt andet kan blive et område, hvor medlemmerne efter træningen kan slappe af i en god stol i hyggelige omgivelser.

Ud over Gøsta Juul består bestyrelsen af Jeanne Jepsen og Lars. Man kan blive medlem af foreningen og få udleveret en nøglebrik ved at henvende sig til et af bestyrelsesmedlemmer. Lars kan som regel træffes i lokalerne om eftermiddagen.

På billederne er Gøsta Juul ved at efterse maskinerne og viser noget af træningsudstyret til kampsporten. Samtidigt tjekkes den nye gulvbelægning, der skal skåne parketgulvet.

Til sidst to fotos fra tidligere på året.

betaling for lån af aktivitetshusets køkken og multirum ?

Der har åbenbart været nogle forvirring og lidt rygter omkring de nye tiltag for lån af lokaler i aktivitetshuset.

For at slå det fast med 7 tommer søm. Alle de lokaler som er åbne kan man bruge  altid uden betaling.

Alt udenfor er gratis.

Alle lokaler som er låst kan man låne uden betaling. Så er det sagt.

Hvis man vil låne Aktivitetshusets køkken og multirum er det gratis, men man skal betale for rengøring efterfølgende.

Hvis der er tvivl kan man altid tage kontakt til husets pedel eller en fra bestyrelsen.

Bestyrelsen har valgt at opkræve betaling for rengøring da vi har faste folk til opgaven og så er rengøringen ens hver gang.

Vi har tidligere forsøgt med at folk selv kunne rengøre det lånte, men desværre var det ikke godt nok. Så derfor denne nye ordning.

Er der i byen folk som er utilfredse med denne ordning syntes jeg at de skulle møde op på vores repræsentantskabsmøde så vi kan få en snak om det.

hilsen

Formanden

 

Dagsorden til Aktivitetshusets Repræsentantskabsmøde. D.12-09-2019 kl.19.00

Dagsorden

P.1 formanden byder velkommen.

P.2 Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsen foreslår Carl Otto som dirigent og Conny Arreborg som referent.

P.3 Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsen lavede deres beretning ved vores møde i februar som løber over et år , så under dette punkt havde jeg forestillet mig

de foreninger og brugerne der er i huset vil komme i dialog med bestyrelsen omkring brugen af huset og eventuelt nye tiltag.

Og ikke så  meget bestyrelsen arbejde, for det kender alle jo i forvejen efterhånden.

P.4  Fremlæggelse af regnskab.

Der er til dette punkt lavet en d.d. status som vil ligger fremme til gennemsyn.

P.5   Behandling af indkomne forslag.

Der er ikke indkommet nogen forsalg til bestyrelsen

P.6 Valg af revisorer.

Vores revisorer er valgt henholdtvis for 1 og 2 år og er derfor ikke på valg nu.

P.7 Eventuelt.

Under dette punkt kan alt diskuteres men der kan ikke besluttes.

Repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabsmøde.

Aktivitetshuset i Stakroge afholder repræsentantskabsmøde den 12. september 2019 kl. 19.00 i Aktivitetshusets lokaler.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formand, Kim Andreasen i hænde senest den 19. august 2019 og kan sendes på

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

Repræsentantskabsmøde

Hej Alle

Så er vi ved at være klar til vores første repræsentantskabsmøde .

Det er Torsdag D.14-02-2019 i Aktivitetshusets multirum kl. 19.00.

Dagsorden kan ses her på siden

Vedtægter til godkendelse kan ses her på siden.

Vi glæder os til at se rigtig mange og at vi vil få en hyggelig aften

dagsorden 1

 

 

Vedtægter Stakroge Skole ( Klar til Godkendelse_2018 )