WE midler

Ja så starter vi på bålhuset i denne uge. Som rosinen i pølseenden.

Det har været en lang og til tider sej rejse at få alle vores We. projekter færdige, men det ser ud til st vi når i mål i 2018.

De har lovet at komme midt i ugen og begynde med at opstille vores allesammens bålhus.

det bliver dejligt at få det færdigt så vi kan få lagt de sidste fliser og få vores legeplads i orden igen.

Hvis vi skal nævne  vores WE. gaver prøver jeg her  at huske dem alle.

Hestefolde, Shelters, nye lofter i gymnastiksal, solceller, borde og bænkesæt og til sidst bålhytte.

Så  opgaven har været stor og resultatet er i den grad til stor glæde for os alle.

Aktivitetshusets Motionsrum.

Brugerne af husets motionsrun har valgt at samle sig i en lille forening. De kalder sig Stakroge motion og samvær ( SMS )

Der er  blevet holdt en stiftende  generalforsamling og  referat fra møde kan læses her.

Afskrift af referat.

Afholdt generalforsamling

kl. 10.30 mødes vi i skolens køkken.

Valg af bestyrelse blev som følger

Formand: Gøsta Juul

Daglig Styrelse: Lars ?

Kassere: Jeanne Jepsen.

Kontingent blev aftalt til  350,00 kr. en gang årlig. Første gang 01-01-2019.

Der blev endvidere diskuteret fremtidige planer for foreningen i form af indkøb af noget udstyr og muligheden for at der kunne startes hold for Eks. Zumba og eller gymnastik.

Der blev også lavet en plan for rengøring og vedlighold af maskiner og lokaler som vil blive hængt bopi form afen kalender som man skal skrive sig på.

Alti alt en hyggelig eftermiddag med knap femten personer der mødte frem.

Hilsen foreningen SMS

Stakroge Motion og Samvær.

Gøste og Lars kan kontaktes på telefon. Gøsta : 22212138  Lars: 50291884

hestefolde

Efter lang tids snakken og planlægning er vi endelige færdige med og ved målet.

Hestefoldene er klar til at blive brugt.

Håber de bliver til glæde for hestefolket.

renovering af gymnastiksal

Hej alle

Nu er der tømren blevet blevet færdige med de nye lofter  og nu venter vi på at elektrikeren kommer med de nye lamper,

men der er åbent i gymnastiksalen.

lån af lokaler i aktivitetshuset

efter et par foresprøgelser skal vi her på siden forsøge at præciserer  hvordan brugerne kan bruge de forskellige lokaler i aktivitetshuset.

Har man et ønske om at bruge et rum til en engangaktivitet kontakter man viceværten for at få adgang med en udlånssnøgle.

Ønsker man at bruge et rum igennem længere tid kan man efter aftale med viceværten få en nøgle og så bruge rummet igennem en vinter måske.

det kan så bare god være at man ikke har rummet alene. Der  kan være andre i samme tidsrum som bruger rummet ( det gamle sløjt lokale) eller andre rum.

Sådan har det været hele tiden og sådan vil det fortsat være. Alt udlån skal gå igennem viceværten for at vi har lidt styr på hvornår rummene bliver brugt og hvornår de er ledige.

I denne forbindelse vil vi lige gøre opmærksom på at i maj måned vil der være håndværkere overalt på skolen. Der skal det sidste rørarbejde laves og det drejer sig om ca. 14 dage og så skal vi bruge lidt tid før til fjerne gamle rør og efter til at gøre rent efter smedene og få malet og hvad der nu skal til.

Til dette arbejde kan vi godt bruge nogle frivillige hænder både til at skære gamle rør ned og efterfølgende til at istandsætte rummene.

Har du lyst til dette kan du bare henvende dig til viceværten eller en fra bestyrelsen.

TAK FOR SPONSORATET

Til lokalforeningerne i Sandet og Stakroge

 

Dato: 04-01-2018
Sponsorat til Lokalforeningerne i Sandet og Stakroge

I forbindelse med etableringen af vindmøllerne ved Stakroge har vi oplevet en meget positivt og konstruktiv dialog med de lokale beboere omkring vindmølleprojektet. Set i lyset heraf og i forlængelse af det gode samarbejde bekræftes det hermed, at vindmølleprojektet vil tildele et sponsorat til de lokale foreninger i Sandet og Stakroge.

I henhold til aftale på møde i Stakroge den 15/12-2017 vil sponsoratet til de lokale foreninger fordeles som følger:

Aktivitetshuset – Samlet 66.666 DKK

Formand: Kim Andreasen
Borgergade 35, 7270 Stakroge

Stakroge Borger- og Idrætsforening – Samlet 66.666 DKK

Formand: Heidi Liza Sprensen
Villavej 16 7270 Stakroge

Stakroge Beboer- og Kulturhus- Samlet 66.666 DKK

Formand: Knud Tang
Ilderhedevej 9, 7270 Stakroge

Sandet Borgerforening – Samlet 200.000 DKK

Formand: Niels Dahl Jensen
Kærhedevej 4, 7270 Sandet, Stakroge

De angivne sponsorater er hermed til fri disposition for foreningerne og kan udbetales på anmodning til projektselskabet Stakroge Vindpark K/S

 

Stakroge Vindpark K/S

Att.: Jens Jørgen Birch
Vestergade 18, 1
7620 Lemvig

 

Stakroge Vindpark K/S

Der er foretaget nogle grafiske ændringer ved gengivelse af brevet, ligesom underskrifterne ikke kunne overføres.

 

Aktivitetshusets bestyrelse er både glad og taknemlig over at have modtaget sponsorat fra Stakroge Vindpark K/S.

Sponsoratet vil blive anvendt til nogle forbedringer og nye tiltag, som kommer alle borgerne til gode.

Bestyrelsen ønsker at anvende beløbet til egentlige projekter, så man kan se, hvorledes de er blevet anvendt.

Lige nu tænker vi mest på at forbedre lyset i idrætssalen og lave noget for børnene. Det vil bestyrelsen tage endelig stilling til senere.

Aktivitetshuset har gennem det seneste år været ramme for møderne om anvendelse af de grønne midler og møderne med kommunens repræsentanter, som De grønne Ildsjæle har arrangeret. Bestyrelsen er derfor meget tilfreds med, at Aktivitetshuset er kommet med i fordelingen.

Aktivitetshuset og De grønne Ildsjæle havde håbet på, at naturområdet mellem Sandet og Stakroge kunne komme med i den grønne linje gennem Stakroge langs stien fra Borgergade til Sandetvej, som led i at forbedre borgernes mulighed for oplevelser i de bynære naturområder.

Borgerforeningerne i Sandet og Stakroge har desværre ikke interesse i at benytte arealet eller anlægge en sti til området, sådan som det helt fra starten var planer om.

Vi synes, det er ærgerligt, men har ikke ønsket at fastholde vindmølleparken i tilsagnet, når interessen ikke er til stede.

Nu glæder vi os i stedet over, at sponsoratet kan skabe nye tiltag for borgerne i Sandet og i Stakroge.

Kim Andreasen

SÅ ER BANEN FRI!

Aktivitetshusets formand og pedel, Kim Andreasen, opfordrer borgerne til at benytte husets faciliteter, så man kan komme i bedre form efter den søde juletid.

Henning Nyhom har for længst meldt motionsrummet klar og fra den 1. januar kl. 12 er alle velkomne til at benytte salen til badminton og andet idræt og leg. Indtil videre er det helt OK blot at komme, når man har lyst og sætte nettet op og spille badminton.

Der er allerede nogle faste brugere og hvis det viser sig, at interessen bliver større, bliver der nok en ordning med faste tider, for de der vil. Andre skal stadig kunne komme og spille, hvis banen er ledig.

Aktivitetshuset vil gerne tilgodese de faste brugere, så de kan regne med, at de kan spille som hidtil.

Der er købt et nyt net og pedellen vil se på, om der kan laves nogle stropper eller lignende, så det bliver mere enkelt at sætte op og tage ned igen.

Hvis det går som forventet, bliver der i den stille tid til sommer opsat nyt loft og ny, tidssvarende belysning.

Der er ingen undskyldning for Stakroges borgere for ikke at komme i bedre form, fortæller Kim Andreasen.

Vi har faciliteterne og byder alle velkommen!

Glædelig Jul og Godt Nytår til jer alle.

Vi fra Aktivitetshuset i Stakroge ønsker alle en glædelig Jul og et godt nytår.

Tak til alle, der i årets løb har arbejdet for huset og har benyttet det.

Det forgangne år har været præget af mange praktiske gøremål og det har været året, hvor huset og området er kommet rigtig i anvendelse som borgernes sted.

Vi oplever, at de mange mulighederne er blevet modtaget særdeles positivt. Hver dag møder vi mange, glade brugere af huset.

Vi forventer, at det kommende år bliver mindst lige så travlt.

Aktivitetshuset har sendt ansøgninger til kommunen og om del af vindmøllepengene og bliver indstillingerne fulgt, bliver der gennemført mange nye ting.

Der kommer en helt ny bålhytte, som tillige kan benyttes som madpakkehus af de børneinstitutioner, der kommer om sommeren. Der bliver 8 nye bordbænkesæt, som skal bruges i og omkring hytten.

Lejrpladsen får 3 nye shelters og 2 hestefolde, så rytterne får bedre vilkår.

Aktivitetshusets energirenovering fortsætter. Der opsættes et solcelleanlæg på taget og det forventes, at den sidste del af varmesystemet bliver udskiftet, så alt bliver nyt.

I idrætssalen kommer der nyt loft og bedre belysning.

Driften og de nye tiltag i 2018 løber op i over 800.000 kr. som kommer alle i byen til gode.

Nu afventer vi de endelige tilsagn og vil i foråret begynde at gør de første forberedelser, så vi bliver klar til de store opgaver.

Bestyrelsen har som opgave at stille faciliteterne til rådighed for borgerne og lægger mange kræfter i opgaven. Så er det op til brugerne at få noget ud af de gode muligheder.

Bestyrelsen hører gerne, hvis der er nye ønsker og ideer.

Det er borgernes hus og huset skal udvikles og anvendes efter borgernes ønsker.

Velkommen i Aktivitetshuset til alle – også i de nye år.

Kim Andreasen

Fungerende formand.

 

På fotoet ses Kim Andreasen, der er glad over udsigten til de mange nye ting i 2018.

På det næste foto ses Peter Arreborg, Mathilde Sørensen, Jens Kauffmann og Kim Andreasen, der er nogle af de aktive i Aktivitetshuset og står bag den gode udvikling.

Det er Conny Arreborg, der er mester for optagelserne og Peter Arreborg, der har været jule-kreativ.

                                

Vedtægterne blev godkendt.

Aktivitetshuset afholdt den 31. oktober en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget til nye vedtægter blev vedtaget.

Der var 81 stemmeberettigede og forslaget blev vedtaget med 55 stemmer for, 25 imod og der blev afgivet en blank stemme.

Forslaget indebærer, at Aktivitetshuset nu får vedtægter, som det forudsættes for en selvejende institution.

Bestyrelsen skal godkendes af brugerne, som fremover kommer til at udgøre repræsentantskabet.

Den selvejende institutions eneste opgave er at sikre, at huset og omgivelserne bliver vedligeholdt og kan stilles til rådighed for brugerne som det er beskrevet i skødet og i vedtægterne.

Det er ikke institutionens opgave at afholde arrangementer eller fester, ud over det, der kræves i henhold til vedtægterne.

Man kan naturligvis lave et årligt hyggearrangement for de, der udfører frivilligt arbejde eller man kan f. eks. fejre indvielse af en ny bålhytte eller lignende.

Aktivitetshuset stiller ikke lokaler til rådighed for familiefester.

Man er velkommen til at mødes til arrangementer som tidligere elev på skolen og til aktivitetsdage og lignende.

Bestyrelsen vil på næste møde drøfte det videre forløb, herunder hvordan de mange brugere kan gå sammen, så benyttelsen af faciliteterne kan blive koordineret og endnu mere udbredt.

Det store fremmøde på generalforsamlingen er et godt grundlag for at samle et repræsentantskab, der kan få indflydelse på Aktivitetshuset videre udvikling som borgernes hus.

Tak til alle jer, der mødte op på generalforsamlingen.

Kim Andreasen

Fungerende formand

Kom til generalforsamlingen.

Stakroge skole, der nu hedder Aktivitetshuset afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 31. oktober kl. 19.00.

Vedtægterne skal fornyes, så de lever op til lovkravene.

Stakroge fik i 1990 overdraget skolen som en selvejende institution af Aaskov Kommune. Formålet var, at kommunen, foreningerne og borgerne frit kunne benytte den.

– Sådan fungerer den i dag, hvor alle kan benytte lokalerne.

De nuværende vedtægter lever ikke op til de krav, der stilles til en selvejende institution. Generalforsamlingen pålagde i 2015 at bestyrelsen lavede nye vedtægter og vi har siden arbejdet med det.

Trods store forhindringer undervejs er vi nået til et godt resultat.

Bestyrelsen har fået advokatfirmaet Graven Nielsen og Kokkenborg til at udfærdige et nyt sæt vedtægter, så de er juridisk korrekte.

De nye vedtægter vil sikre, at Aktivitetshuset kan fortsætte med at fungere, som borgernes og brugernes hus og fortsat udvikles, som de ønsker det.

Aktivitetshuset har lavet ansøgninger for at få del i de vindmøllepenge, der kan udbetales, når de nye møller rejses.

For at have chance for at få pengene, kræver Energinet, som bevilger pengene, at vedtægterne opfylder kravet for en selvejende institution.

Vi er blevet bekendt med, at der er kræfter, der opfordrer til at komme og stemme nej.

Vi opfordrer til, at du møder op på generalforsamlingen og får den rigtige forklaring af advokaten og at du derefter selv tager endelig stilling.

Lyt til fakta, der er rigtig og stem med hjertet.

Vi vil anbefale, at du stemmer JA. Det er det rigtige for Aktivitetshuset og for dig som bruger.

Forslaget til de nye vedtægter kan læses på www.aktivstakroge.dk/nyheder/

Tid & sted.

Aktivitetshuset Tirsdag d.31-10-2017 KL:19:00 Engebækvej 30, Stakroge.

 

 

Med venlig hilsen

 

Kim Andreasen

Formand for Aktivitetshuset.