byparken er blevet indviet

Stakroge fik lørdag den 29. april 2017 indviet Byparken, så området med lejrplads og shelter nu kan benyttes.

Der var åbent hus i Aktivitetshuset og det sidste træ blev plantet i byparken.

Mange af byens borgere overværede indvielsen, hvor formanden for Aktivitetshuset, Henning Nyholm bød velkommen og takkede alle de frivillige, der har været med til at omdanne den tidligere skole til byens Aktivitetshus og har fyldt det med liv.

Der var en særlig velkomst til borgmester, Lars Krarup, der havde taget turen til Stakroge for at indvie byparken.

Henning Nyholm rettede en tak til Herning Kommune, der havde støttet projektet med midler fra borgersamarbejdspuljen og takkede de mange ildsjæle, der har stillet deres arbejdskraft til rådighed og stadigvæk gør det.

– Det er et skulderklap til de mange ildsjæle og det frivillige arbejde, at borgmesteren kommer her og bakker op om arrangementet, pointerede Henning Nyholm.

Lars Krarup takkede for invitationen til at komme til Herning Kommunes absolutte sydspids. Der er relativ mange kilometer til Herning, men det er indtrykket, at det blot ansporer borgerne til at gøre en ekstra indsats. Han roste i sin tale det store arbejde, der er lagt i projektet og takkede borgerne for indsatsen.

– Projektet her i dag er endnu et lysende eksempel på den iværksætter-ånd og den stærke drivkraft, der trives på Herning-egnen. Det er nærmest en del af vor DNA. Og godt for det. I vores del af landet kommer tingene sjældent af sig selv. Vi er vant til at skulle yde en indsats, arbejde hårdt og målrettet, for at nå de mål, vi gerne vil. Det handler også om, at kommunen som institution ikke skal løse alt. Frivillige kræfter kan gøre en kæmpe forskel, når tingene skal løses i et nærområde, for eksempel.

Lars Krarup var imponeret over alt det, som var blevet sat i gang og realiseret omkring det, der engang var skole. Han bemærkede, at han ikke blot skulle plante et træ, men plante borgmester bøgen, hvilket han var beæret over.

Det var første gang i de 16 år, han havde været borgmester, at der var noget, der var blevet opkaldt efter hans virke.

Blomsterpigen Cecilie Nyholm overrakte en flot buket til borgmesteren, der bagefter blev vist rundt i byparken og i Aktivitetshuset.

Lars Krarup var især meget imponeret over besøget i Stakroge Fotoklubs lokaler, hvor der er ophængt nogle af de fotos, der anvendes på klubbens udstillinger.

Der var mødt omkring 80 borgere op til plantningen af borgmester bøgen og endnu flere benyttede dagen til at se området og Aktivitetshusets lokaler.