Seneste afsluttede Begivenheder

Repræsentantskabsmøde i aktivitetshuset

Hej Alle Så er det tid til vores halvårlige  repræsentantskabsmøde i aktivitetshuset. dette vil blive afholdt den 23-02-2023  kl. 19.00 i Aktivitetshuset. Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag til bestyrelsen skal være formanden ihænde senest den 29-01-2023. Forslag til bestyrelsen kan sendes til husets mail og/eller tlf. 25787331 Dagsorden  med fremkommende forslag vil blive offentliggjort d.30-01-2023. Er […]

Repræsentantskabsmøde i Aktivitetshuset

Hej Alle Så er det tid for vores halvårlige repræsentantskabsmøde. Torsdag d.29-09-2022 kl. 19.00 i aktivitetshuset. Dagsorden ifølge vedtægter. P.1 Valg af dirigent og referent : ( Bestyrelsen foreslår Carl Otto som dirigent og Jens Kauffmann som referent.) P.2 Bestyrelsens beretning. P.3. Fremlæggelse af regnskab. P.4. Behandling af indkomne forslag herunder valg af bestyrelsesmedlemmer P5.  […]