AKTIVITETSHUSET BLEV NAVNGIVET

Den selvejende institution Stakroge Skole holdt den 9. marts den årlige generalforsamling, som blev afholdt i Stakroge Fotoklubs lokale i Aktivitetshuset.
Der var mødt 23 borgere op til generalforsamlingen, hvor de tilfredse brugere var med til at gøre en ellers formel generalforsamling til en festaften, hvor der var en god stemning.
Generalforsamlingen var enig om, at institutionen fremover i det daglige blot skal benævnes Aktivitetshuset, da det er meget betegnende for husets funktion i Stakroge.
Formanden, Henning Nyholm sagde sådan i beretningen.
Årsberetning.
År 2016 blev også et aktivt år i aktivitetshuset.
Inde er multirummet ved siden af køkkenet blevet totalt istandsat med nye vægge samt nyt loft gulv og el , det var en meget sej omgang der blev brugt rigtig mange timer, men det er blevet et meget flot resultat og brugerne er glade for de nye lokaler.
Der er også skiftet nogle varmerør og radiator så nu mangler der kun en ¼ tilbage så er vi færdige med at udskifte og forny det hele. Der er installeret et nyt pillefyr, så kan vi gå fremtiden i møde med sindsro på dette område.
Aulaen er blevet vandskuret og malet, det har pyntet og der er ved at blive lagt sidste hånd på opdeling af omklædningsrummet, så der bliver plads til en garderobe ved toilettet. Med tiden skal toilettet udvides og gøres handicapvenligt, ligesom planen er med resten af huset – der skal jo være plads og adgang for alle. Der er allerede lavet en handicaprampe ved idrætssalen, så der er adgang til bog caféen og toiletterne for kørestolsbrugere.
Motionsrum er det nye der er kommet i gang i Aktivitetshuset og det er endda kommet rigtig godt i gang i og der er nu 20 – 30 brugere. Lokalet samt gangen er blevet nymalet og der er kommet en del udstyr som er blevet foræret til huset og alt bliver brugt flittig. Det er så meningen at brugerne fremover selv skal stå for vedligeholdelse og rengøring af lokalet, så det er blevet rigtig flot.
Den tidligere sløjdsal bliver til et nyt værksted, som byens borgere kan benytte. Der bliver mulighed for at arbejde med både træ og jern og det er et godt lokale til f. eks. en malerskole.
Ude er der også sket en del. Byparken er blevet indrettet med lunde og nye træer af vores rigtig dygtige gartner. Der er anlagt stier, som på sigt kan anvendes til motionssti med div. udendørs motionsredskaber. Der er også blevet plads til bålplads og en shelter, som der gerne skal komme flere af, da der er tilladelse til at opføre fire. Legepladsen vil man forsøge at trimme og der kommer måske nye legeredskaber, da den bliver brugt rigtig meget.
Vi har fået lavet ny indkørsel til vores pilletank, da den gamle var lidt for blød.
Vi har også fået en ny flagstang og flag, som vi vil prøve at bruge på de div. flagdage.
Vi kan oplyse at vi har fået en hjemmeside der hedde Aktivstakroge.dk, den er ikke helt færdig, men allerede nu, kan man benytte den.
Man må sige at 2016 har været et godt år for aktivitetshuset, der er lagt mange timer her i huset, men nye tiltag kommer nok til at foregå i et mere roligt tempo.
Til sidst vil jeg på hele bestyrelsens vegne sige mange tak for hjælpen. Det har været dejligt med opbakningen til aktivitetshuset og ingen nævnt ingen glemt.
Der skal også lyde en tak for gaver og sponsorater som vi tager imod med glæde.
Kasserer, Peter Arreborg fremlagde regnskabet, der viste, at der havde været et forbrug på ca. 80.000 kr. af kassebeholdningen for at gennemføre de mange opgaver. Energibesparelserne bevirkede, at der allerede var sparet mange penge, så der også i de fremtidige budgetter bliver plads til at fortsætte renoveringen, men dog i et roligere tempo.
Kassebeholdningen er på ca. 63.000 kr. hvilket også er på det niveau, der er nødvendigt for at drive institutionen.
Generalforsamlingen sagde tak til Morten Stier Sørensen, der har siddet i bestyrelsen. Han og familien er flyttet fra Stakroge, så hans plads i bestyrelsen blev overtaget af Mathilde Sørensen. Finn dè Fries Nielsen blev suppleant.
Den gode stemning på generalforsamlingen gav en god dialog med de fremmødte og nogle nye borgere meldte sig under fanen og tilbød hjælp til at istandsætte og vedligeholde de mange cykler og mooncars, som Aktivitetshuset råder over.
Pedel, Kim Andreasen orienterede om de nye shelters og om nøgleordningen.
Flere af de fremmødte bemærkede de gode resultater, der var opnået og der var anerkendelse til bestyrelsen og de mange ildsjæle, der har gjort en indsats for Aktivitetshuset.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Henning Nyholm som formand, Kim Andreasen er næstformand og Peter Arreborg, kasserer. Mathilde Sørensen, Jens Kauffmann, Knud Tang og Erling Bach er øvrige medlemmer af bestyrelsen.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *