Stakroge Motion og Samvær holder generalforsamling.

SMS foreningen indkalder til generalforsamling…. Den årlige generalforsamling er fastsat til den 15/11 2021 Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før dagen for generalforsamlingen ifl vedtægterne <img class="j1lvzwm4" role="presentation" src="data:;base64, " width="18" height="18" /> 7Du, Carl Otto Daniel, Henning Nyholm og 4 andre

Jule og kræmmermarked Nov. 2021

Hej alle.  Stakroge Strikkeklub  Stakroge motion og Mænds Mødested vil i samarbejde i November arrangerer et julemarked og loppemarked d.20-11-2021 fra kl. 10.00 til 16-16.30. I aktivitetshuset i Stakroge. Kræmmere er velkommen til at stille en bod op gratis. Der vil blive lavet plads i gymnastiksal og aula og gangene. Der er mulighed for lån […]

Syklub starter.

Så starter der en syklub i Aktivitetshuset. Den har første dag d. 9-12-2021 kl.18.30 i skolens multirum Al henvendelse om syklubben kan foregå til Jeanne Karina Hagelund Bülow Tlf. 45 40814878

Nytårs march og Nytårskur

Nytårskur i Aktivitetshuset. Den 1. januar kl. 11.00 afholder Stakroge Motion og Samvær den traditionelle nytårs march, hvor man i fællesskab går en tur i området omkring Stakroge.Den 1. januar kl.  13.00 holdes nytårstalen i hytten ved Aktivitetshuset. Årets båltaler offentliggøres den 1. december. Nytårskuren er arrangeret af Carl Otto Daniel og er for alle. […]

repræsentantskabsmøde

                                                 Repræsentantskabsmøde.     Aktivitetshuset Stakroge Skole afholder repræsentantskabsmøde D. 22-02-2022 i Aktivitetshuset lokaler kl-19.00.   Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest Tirsdag d. 01-02-2022  Og kan sendes til stakrogeskole@gmail.com Endelig dagsorden og indkomne forslag vil blive offentliggjort senest 2 uger før Repræsentantskabsmøde på Aktivitetshuset hjemmeside. WWW Aktivstakroge.dk   […]

Vinduer i grillhytten

Bestyrelsen har besluttet at vi skal have vinduer i vores grillhytte. Og de er hermed monteret. Nu håber jeg at alle brugerne vil passe godt på dem så vi kan have glæde af dem i mange år.  

dagsorden til vores halvårlige repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabsmøde.   Aktivitetshuset Stakroge Skole afholder repræsentantskabsmøde D. 22-02-2022 i Aktivitetshuset lokaler kl-19.00. Der er ikke kommet forslag til bestyrelsen. Dagsorden ifølge vedtægterne. P 1. Valg af  dirigent og referent- P.2 Bestyrelsens beretning. P 3. Fremlæggelse af regnskab. P 4. Behandling af indkomne forslag ,herunder valg af bestyrelsesmedlemmer. Der er ikke kommet nogen forslag til […]

Natløb og Pølsevogn

7.klasse fra Sdr Felding skole kommer og har et klasse arrangement med spændende natløb og pølsevogn. Håber de får en god aften.

Børnehaven engblommen

Børnene fra engblommen i Snejbjerg kommer og har lejrskoleophold.