Jens Christiensen

Jens Christiensen og familie og venner griller i hytten.

Mette Kitt

Mette Kitt holder afslutning for 8 KL .sdr Felding skole.

John og Emma

John og Emma holder familie dag på skolen.

Sdr felding skole.

Sdr,felding skole kommer og har en dag med 55 børn på vores område.

Anna Britta Holst

Anna holder fødselsdag d . 6 august i hytten

Britta Hjelmroth

Britta holder aktiv familie dag på skolen.

Erik Hansen

Erik Habsen holder aktiv familie dag på skolen