Indlæg af Carl Otto Daniel

Vedtægterne blev godkendt.

Aktivitetshuset afholdt den 31. oktober en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget til nye vedtægter blev vedtaget. Der var 81 stemmeberettigede og forslaget blev vedtaget med 55 stemmer for, 25 imod og der blev afgivet en blank stemme. Forslaget indebærer, at Aktivitetshuset nu får vedtægter, som det forudsættes for en selvejende institution. Bestyrelsen skal godkendes af brugerne, […]

Kom til generalforsamlingen.

Stakroge skole, der nu hedder Aktivitetshuset afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 31. oktober kl. 19.00. Vedtægterne skal fornyes, så de lever op til lovkravene. Stakroge fik i 1990 overdraget skolen som en selvejende institution af Aaskov Kommune. Formålet var, at kommunen, foreningerne og borgerne frit kunne benytte den. – Sådan fungerer den i dag, hvor […]

NU KAN MAN RO I AKTIVITETSHUSET

NU KAN DU RO I AKTIVITETSHUSET                                                           Nu kan brugerne af motionsrummet få en tur i en romaskine. Der er blevet sponseret en rigtig fin maskine, som […]

Værkstedet er åbent

          Henning Nyholm og Kim Andreasen tjekker værkstedet. Nu er alle velkommen til at benytte den tidligere sløjdsal i Aktivitetshuset. Lokalet er nu blevet til Værkstedet, hvor der kan arbejdes med træ, men også med f. eks. metal, glas og ler. Der er blevet ryddet op og man forventer, at der […]

Plads til heste

Der har længe været talt om, at placere nogle indhegninger til heste ved området ved lejrpladsen. Nu er området ved at blive gjort klar. Der bliver ryddet bevoksning og dyngen med grene, jord og trærødder er blevet fjernet. Der bliver klargjort et areal, så der bliver plads til to indhegninger på mindst 8 x 8 […]

Aktivitetshuset på vej med nye vedtægter.

Aktivitetshuset blev på generalforsamlingen i 2015 opfordret til at revidere vedtægterne. I de nuværende optræder børneinstitutionen og der savnes en mere overskuelig opstilling af punkterne. Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe, der fik lavet en aftale med kommunaldirektøren om, at man kunne indsende det foreløbige forslag, så kommunens jurist kunne se på det, inden man lokalt skulle […]

Legepladsen og legeområdet sikres

Aktivitetshuset i Stakroge har netop fået tilsagn om en andel af Herning Kommunes borgersamarbejdspulje, så byens legeplads og det grønne område kan børnesikres og gøres mere anvendeligt for borgerne. Kommunen har et samlet budget på 160.000 kr. i samarbejdspuljen og i år er der fokus på lege- og aktivitetsarealer. Aktivitetshuset er blevet tilgodeset med 9.000 […]

AKTIVITETSHUSET BLEV NAVNGIVET

Den selvejende institution Stakroge Skole holdt den 9. marts den årlige generalforsamling, som blev afholdt i Stakroge Fotoklubs lokale i Aktivitetshuset. Der var mødt 23 borgere op til generalforsamlingen, hvor de tilfredse brugere var med til at gøre en ellers formel generalforsamling til en festaften, hvor der var en god stemning. Generalforsamlingen var enig om, […]

Byens motionslokale er kommet godt i gang.

Der sker hele tiden nye ting i Aktivitetshuset. Her er et godt tilbud til dig! Det nye motionslokale er kommet godt igang. Der er blevet sponseret en del udstyr og skolens ildsjæle har malet lokalet. Nu er der mere end 20 brugere, der er gået i gang med at motionere og har overtaget lokalet og […]