REPRÆSENTANTSKABSMØDE.

Aktivitetshuset i Stakroge afholder repræsentantskabsmøde d.17-9-2020 kl. 19.00 i Aktivitetshusets lokaler.
Dagsorden: ifølge Vedtægterne.
1. Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen foreslår som dirigent: Carl Otto Daniel
Bestyrelsen foreslår som referent: Conny Arreborg
2. Bestyrelsens beretning.
Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab.
Kasseren fremlægger halvårsregnskabet.
4. Indkomne forslag. ” Ingen indkommende forslag”
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.
Eventuelle forslag skulle være formanden i hænde senest den 19. August 2020.
Alle er velkomne.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.