DET BLIVER SKIDT, FØR DET BLIVER GODT

Brugerne af byens legeplads ved Aktivitetshuset og på lejrpladsen bliver udfordret den næste måned.

På legepladsen bliver der opstillet et gyngestativ, som har været savnet, siden den tidligere måtte vige pladsen for grillhytten. Nu er en ny gynge på vej. Bålstedet på lejrpladsen bliver totalt ændret. Der kommer nyt grillsted med plads til flere brugere, ligesom noget af arealet bliver befæstet, så det bliver mere sikkert at sidde på stole. Der er ligeledes tænkt meget på gangbesværede, så de fremover også kan have et køretøj med på pladsen.

Projektet er støttet af Nordea-Fonden med 15.000 kr. lige som Herning Kommunes samarbejdspulje har bevilget 15.410 kr. Sammen med egne materialer, sponsorerede materialer, lånt værktøj og frivilligt arbejde kan projektet nu gå i gang.

Alt dette gør, at der bliver udfordringer for brugerne den komme tid. Aktivitetshuset håber på forståelse og beder om, at man passer ekstra godt på ved udgravninger m.m. Det forventes, at alt kan tages i brug senest den 1. maj, med undtagelse af nysåede områder.

Legeplads gruppen har stået for projektet og tænder op i grillen, når herlighederne kan tages i brug.