Nyt fra repræsentantskabsmødet.

Efterårets repræsentantskabsmøde blev afholdt den 19. september, hvor der var mødt et par håndfulde borgere op.

Kim Andreasen orienterede om det forløbne halvår, hvor der nu var indledt en dialog med Herning Kommune om det årlige tilskud og renovering af varmeanlæget. Huset har fulgt retningslinjerne under Corona epedimien og er nu igen åben for brugerne, når der tages de nødvendige foholdsregler.

Fotoklubben, motionsklubben, Mænds Mødesteder og strikkegruppen er igen kommet i gang. Institutionernes sommerophold, der tidligere var over to uger, blev i år alene til to dagarrangementer uden overnatning.

Lejrpladsen med shelterne har været velbesøgt, sikkert på grund af, at de fleste danskere holder deres ferie hjemme.

Der havde været ansøgt om nye ting til lejepladsen hos NORDEA fonden, men der var netop kommet afslag.

Der har været udskiftning i bestyrelsen, hvor suppleant, Finn de Fries er trådt ind i stedet for Jens Kauffmann.

Kasserer, Peter Arreborg gennemgik udviklingen i regnskabet fra januar, der ikke viste de store udsving. Generelt var der tilfredshed med udviklingen og det forventes at tilskuddet reguleres.

Det blev oplyst, at der er ved at dannes en gruppe, der skal virke som en form for  legepladsudvalg, så brugerne får reel indflydelse på, hvordan legepladsen og udearealet fremover skal udformes.