betaling for lån af aktivitetshusets køkken og multirum ?

Der har åbenbart været nogle forvirring og lidt rygter omkring de nye tiltag for lån af lokaler i aktivitetshuset.

For at slå det fast med 7 tommer søm. Alle de lokaler som er åbne kan man bruge  altid uden betaling.

Alt udenfor er gratis.

Alle lokaler som er låst kan man låne uden betaling. Så er det sagt.

Hvis man vil låne Aktivitetshusets køkken og multirum er det gratis, men man skal betale for rengøring efterfølgende.

Hvis der er tvivl kan man altid tage kontakt til husets pedel eller en fra bestyrelsen.

Bestyrelsen har valgt at opkræve betaling for rengøring da vi har faste folk til opgaven og så er rengøringen ens hver gang.

Vi har tidligere forsøgt med at folk selv kunne rengøre det lånte, men desværre var det ikke godt nok. Så derfor denne nye ordning.

Er der i byen folk som er utilfredse med denne ordning syntes jeg at de skulle møde op på vores repræsentantskabsmøde så vi kan få en snak om det.

hilsen

Formanden