Repræsentantskabsmøde i aktivitetshuset

Hej Alle Så er det tid til vores halvårlige  repræsentantskabsmøde i aktivitetshuset. dette vil blive afholdt den 23-02-2023  kl. 19.00 i Aktivitetshuset. Dagsorden ifølge vedtægter. P.1 Valg af ordstyrer: P.2 Valg af referent: P.3 Bestyrelsens beretning. P.4 Kasseren fremlægger regnskabet: P.5  Forslag til bestyrelsen  Der er ikke kommet forslag til bestyrelsen. P.6 Bestyrelsen har forslag […]

Jens Christiensen

Jens Christiensen og familie og venner griller i hytten.

Mette Kitt

Mette Kitt holder afslutning for 8 KL .sdr Felding skole.

John og Emma

John og Emma holder familie dag på skolen.

Sdr felding skole.

Sdr,felding skole kommer og har en dag med 55 børn på vores område.

Britta Hjelmroth

Britta holder aktiv familie dag på skolen.

Erik Hansen

Erik Habsen holder aktiv familie dag på skolen