Børnehaven engblommen

Børnene fra engblommen i Snejbjerg kommer og har lejrskoleophold.

Fritidhjem fra Snejbjerg

Fritidshjem  fra Snejbjerg kommer på lejrskole. De første to dage er de små der om dagen,og onsdag til fredag er de store der i telte. Vi glæder os til at se dem igen efter corona.

Repræsentantskabsmøde i Aktivitetshuset

Hej Alle Så er det tid til vores halvårlige repræsentantskabsmøde. dette vil blive afholdt den 29-09-2022 kl. 19.00 i Aktivitetshuset. Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag til bestyrelsen skal være formanden ihænde senest den 29.08.2022 Dagsorden  med fremkommende forslag vil blive offentliggjort d.02.09.2022. hilsen Bestyrelsen

Charlotte jørgensen

Familien Jørgensen holder børnefødselsdag fra 17.00-21.00 lørdag d.24-09

Repræsentantskabsmøde i Aktivitetshuset

Hej Alle Så er det tid for vores halvårlige repræsentantskabsmøde. Torsdag d.29-09-2022 kl. 19.00 i aktivitetshuset. Dagsorden ifølge vedtægter. P.1 Valg af dirigent og referent : ( Bestyrelsen foreslår Carl Otto som dirigent og Jens Kauffmann som referent.) P.2 Bestyrelsens beretning. P.3. Fremlæggelse af regnskab. P.4. Behandling af indkomne forslag herunder valg af bestyrelsesmedlemmer P5.  […]